powrót
Stanowisko
młodszy bibliotekarz / bibliotekarz w Oddziale Usług Informacyjnych i Szkoleń
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

07.09 19.09

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
Opis stanowiska

- obsługa stanowiska w Informatorium i w Punkcie Informacji Wstępnej,
- udzielanie informacji katalogowych i bibliotecznych,
- prowadzenie szkoleń bibliotecznych i oprowadzanie wycieczek po gmachu BUW,
- wykonywanie kwerend bibliotecznych,
- nadzór nad aktualnością informacji o zbiorach i usługach BUW umieszczonych na terenie biblioteki oraz na jej stronie internetowej

Wymagania

- wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
- odporność na ewentualny stres wynikający z kontaktu z czytelnikami,
- znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1,
- umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i pakietu Microsoft Office,
- chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- gotowości do pracy dwuzmianowej (do godz. 21) i weekendowej (za dodatkowym wynagrodzeniem)
Dodatkowe atuty:
- doświadczenie w pracy w bibliotece, zwłaszcza akademickiej,
- komunikatywna znajomość innych języków obcych

Oferujemy

- stabilne zatrudnienie w wiodącej bibliotece akademickiej (umowa o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym),
- wynagrodzenie zależne od posiadanych umiejętności i doświadczenia zawodowego,
- comiesięczny dodatek stażowy do pensji (1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok zatrudnienia),
- dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za pracę na drugiej zmianie oraz dodatki (100% lub 50% stawki godzinowej) za pracę w godzinach nadliczbowych (weekendy), wypłacane zgodnie z art. 1511 Kodeksu Pracy,
- premię uznaniową, przyznawaną raz na kwartał za wyróżniające się zaangażowanie w pracę (od 1000 PLN brutto),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne przyznawane na zasadach określonych w ustawie z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1872),
- dofinansowanie wypoczynku letniego i w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w branżowych konferencjach krajowych i zagranicznych, w programie Erasmus+ oraz w szkoleniach dla pracowników administracji UW,
- konto biblioteczne BUW z limitem wypożyczeń do 20 wol. na 60 dni,
- pakiet socjalny dla pracowników UW: zajęcia sportowe, ubezpieczenia na życie i zdrowotne, pożyczki, zapomogi i in. (szczegóły: https://www.uw.edu.pl/pracownik/).

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie następujących dokumentów:
- CV,
- listu motywacyjnego, krótko opisującego w jaki sposób spełniają Państwo nasze wymagania jako kandydaci do zatrudnienia na opisywane stanowisko,
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z formularzem dostępnym na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/praca-w-buw/).

Dokumenty prosimy przesyłać do 19 września 2021 r. na adres: a.ksiazczak@uw.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości „Praca w OUIS”.

Informujemy, że do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Skontaktujemy się z nimi listownie w dniach 20-22 września 2021 r.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.