powrót
Stanowisko

młodszy bibliotekarz / bibliotekarz / starszy bibliotekarz / kustosz

Umowa
etat
Miasto
Warszawa, Ursynów
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

07.07 31.12

Słowa kluczowe
  • Biblioteka

Opis stanowiska

- udostępnianie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów użytkownikom biblioteki,
- doradztwo w zakresie posiadanych zbiorów bibliotecznych,
- organizowanie warsztatów, lekcji bibliotecznych, zajęć animacyjno-kulturalnych i spotkań promujących czytelnictwo oraz organizacja
przestrzeni pod te wydarzenia,
- sprawozdawczość i inne prace związane z działalnością biblioteki,
Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań, ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej oraz ustawy o bibliotekach.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie bibliotekarskie lub wyższe o kierunkach humanistycznych, preferowane : informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, pedagogika z animacją kultury,
- predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej dla czytelników, dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań,
- sprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie, w tym umiejętność tworzenia tekstów informacyjno-promocyjnych,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
Wymagania dodatkowe:
- biegła obsługa komputera w zakresie korzystania z narzędzi pakietu Office,
- umiejętności interpersonalne, komunikatywność, odpowiedzialność oraz zaangażowanie, życzliwość i pozytywne nastawienie,
- dobra organizacja własnej pracy, dokładność, dbałość o szczegóły oraz umiejętność pracy w zespole,
- znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
- elastyczność, otwartość na zmiany, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
Mile widziane dodatkowe umiejętności:
- doświadczenie w obsłudze czytelników oraz ogólna wiedza z zakresu źródeł informacji,
- znajomość programu SOWA w formacie MARC21,
- znajomość i umiejętność wykorzystania programów graficznych oraz urządzeń audiowizualnych,
- doświadczenie w zakresie PR, promocji i obsługi social mediów.

Oferujemy

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełny wymiarze czasu pracy, praca dwuzmianowa, - wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania,
- możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych, - świadczenia socjalne oraz możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie.

Warunki aplikowania

Dokumenty, sposób składania oraz termin ich złożenia :
Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny prosimy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@ursynoteka.pl lub osobiście w kadrach Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, z siedzibą : 02-776 Warszawa ul. Wasilkowskiego 6 .
Nabór zostanie przeprowadzony na podstawie analizy wykształcenia, doświadczenia zawodowego, przebiegu pracy zawodowej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Po weryfikacji Państwa dokumentów, pracownik kadr telefonicznie lub mailem zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełnią postawione wymagania – korzystając z danych kontaktowych podanych przez kandydata. Dokumenty osób niewyłonionych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

Razem z CV Kandydat składa oświadczenie woli o treści :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną im Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Braci Wagów 1, 02-791, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.)”.[1]

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.