powrót
Stanowisko
Młodszy bibliotekarz – animator kultury w Bibliotece Publicznej w Zielonkach
Umowa
etat
Miasto
Zielonki
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

01.02 20.03

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Biblioteka
  • Edukacja
  • Literatura
Opis stanowiska

Zakres zadań na stanowisku – samodzielne prowadzenie wszystkich czynności bibliotecznych związanych z obsługą biblioteki:
• sprawne pełnienie usług w zakresie informowania i udostępniania zbiorów biblioteki;
• dobór, selekcja i skontrum księgozbioru, dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki;
• udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej;
• upowszechnianie czytelnictwa poprzez organizację i prowadzenie lekcji bibliotecznych, wystaw, wieczorków literackich, DKK itp.;
• sporządzanie sprawozdań z działalności biblioteki;
• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami partnerskimi;
• współudział w organizowaniu działalności kulturalnej na terenie gminy oraz gromadzenie i utrwalanie dokumentów życia społecznego i informacji o regionie i gminie Zielonki.

Wymagania

Kandydat/kandydatka przystępujący do procesu rekrutacji musi spełniać następujące wymagania:

Niezbędne:
• wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane kierunki: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (możliwość dokończenia studiów bibliotekarskich do końca 2023 roku), zarządzanie informacją, filologia polska, kulturoznawstwo, animacja kultury, zarządzanie kulturą i mediami, kierunki pedagogiczne itp.;
• ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej;
• znajomość rynku wydawniczego;
• umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej;
• umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami;
• zdolności animacyjne;
• umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole.

Mile widziane:
• praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS Office (w tym biegle Word, Excel) oraz programów graficznych (podstawowych);
• znajomość i praca w elektronicznym systemie bibliotecznym (SOWA – firmy Sokrates);
• prawo jazdy kat. B;
• aktywne realizowanie powierzonych działań oraz własnych pomysłów;
• zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie;
• komunikatywność, wysoka kultura osobista, punktualność, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w pracy;
• terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy;
• gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Oferujemy

Oferujemy:
• I umowa – 5-miesięczna służba przygotowawcza – umowa zlecenie; II umowa – umowa o pracę na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia;
• możliwość rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia w instytucji kultury.

Warunki aplikowania

Zgłaszający swoją kandydaturę powinni przedstawić na piśmie koncepcję funkcjonowania współpracy i promocji Biblioteki Publicznej w Zielonkach z przedszkolami, szkołami, centrum kultury i środowiskiem lokalnym (max. 4 strony A4).

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego (z uwzględnieniem nazwy stanowiska w tytule maila) na adres mzielinski.biblioteka@interia.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia 20.03.2023 r.

W treści CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Publicznej w Zielonkach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.