powrót
Stanowisko
Lider / Liderka Zespołu ds. Promocji
Umowa
etat
Miasto
Poznań
Województwo
Wielkopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

19.11 10.12

Opis stanowiska

• koordynacja, sprawowanie nadzoru nad powierzonymi zadaniami i ocena pracy podległego Zespołu,
• stała współpraca w zakresie promocji i reklamy z Zespołami PCD opiekującymi się poszczególnymi markami instytucji,
• realizacja zadań z zakresu PR wewnętrznego,
• nadzór nad realizacją strategii komunikacyjnej, kampanii promocyjnych i działań PR dla PCD oraz podległych mu marek,
• koordynacja działań związanych z prowadzeniem stron internetowych oraz profili społecznościowych PCD i podległych mu marek,
• nadzór nad pracami wydawniczymi, w tym w szczególności współpracą z grafikami, drukarniami,
• współpraca z dziennikarzami, pracownikami mediów i domami mediowymi w zakresie promocji i marketingu,
• współpraca w zakresie promocji i komunikacji z instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym do PCD charakterze, z Urzędem Miasta Poznania oraz innymi podmiotami takimi jak: instytucje kultury, placówki edukacyjno-kulturalne, szkoły, stowarzyszenia, fundacje, podmioty związane z branżą turystyczną,
• współpraca przy realizowaniu badań publiczności PCD,
• reprezentowanie PCD w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, w tym mediami.
• przygotowanie rocznych planów pracy Zespołu Promocji i sprawozdań z wykonanych zadań,
• uczestniczenie w procesie przygotowywania budżetu PCD, sprawowanie nadzoru nad jego efektywnym wydatkowaniem,
• uczestniczenie w procesie przygotowywania planu zamówień publicznych PCD,
• przygotowywanie projektów umów, zleceń, zamówień, regulaminów związanych z obszarem kompetencji Zespołu Promocji,

Wymagania

• wykształcenie wyższe;
• minimum 5 lat stażu pracy na stanowiskach związanych z promocją, marketingiem w kulturze udokumentowanych w portfolio;
• znajomość Poznańskiego Centrum Dziedzictwa – misji i idei, a także tożsamości podlegających mu marek: Bramy Poznania, Traktu Królewsko-Cesarskiego, Centrum Szyfrów Enigma, Galerii Śluza oraz Fest Fyrtla;

Oferujemy

• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju,
• zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań,
• pracę w centrum miasta – w Bramie Poznania.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• CV,
• portfolio (format pdf) z prezentacją dotychczasowych doświadczeń w zakresie działań promocyjnych i PR,
• autorski program działań promocyjnych zaplanowanych dla PCD jako marki parasolowej, a także wybranej przez siebie jednej marki należącej do PCD. Dokument powinien prezentować po jednym przykładzie wybranego działania z założeniem dysponowana na całość zadania budżetem w wysokości 30 000 zł brutto. Dokument powinien uzasadniać wybór konkretnych działań oraz wyjaśniać ich cel. Obojętność dokumentu: max. 4 strony A4.

Oferty prosimy składać pod adresem:
Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 10 grudnia 2021 r.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.