powrót
Stanowisko
KSIĘGOWY
Umowa
etat
Miasto
Szydłowiec
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

13.05 12.06

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

- sporządzanie dokumentów finansowych, sprawozdań;
- przygotowanie umów cywilnoprawnych;
- opracowanie projektu dotacji celowych;
- prowadzenie kasy i sporządzanie dokumentów kasowych;
- prowadzenie rejestrów umów o dzieło, umów zlecenie;
- prowadzenie rozliczeń lekarskich za czas choroby zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- sporządzanie i przekazywanie przelewów bankowych i dowodów wpłat;
- prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników;
- sporządzanie sprawozdań okresowych analiz kosztów i przychodów;
- prowadzenie księgi przedmiotów nietrwałych i środków trwałych;
- rozliczanie innych wartości pieniężnych (bilety wstępu, wydawnictwa, itp.);
- prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania biletów wstępu , dokumentów KP, KW, czeków,
-naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,
- obsługa PUE ZUS,
- obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą - elektroniczną dokumentacji ZUS,
- terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i - zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych,
- prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.,
- prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz małocennego wyposażenia,
księgowanie faktur zakupu i sprzedaży.

Wymagania

- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub rachunkowe;
- umiejętność obsługi programów biurowych: (pakiet MS Office), kadrowo-płacowych, Płatnik, finansowo-księgowych;
- komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,
- umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu.

Oferujemy

- rodzaj umowy − umowa o pracę;
- wymiar czasu pracy − pełny etat;
- miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
-cv;
list motywacyjny;
oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, dane kontaktowe:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec,
tel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl,

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: 41 300 55 99 , e-mail: iod@czi24.pl

Dane osobowe kandydatów:

I. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
II. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
III. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
IV. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym do do dnia 12.06.2021 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: Księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym.”

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.