powrót
Stanowisko
Ksiegowy
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

25.03 23.04

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
Opis stanowiska

• księgowanie faktur, rachunków, dokumentów PK;
• rozliczanie kosztów podróży służbowych;
• udział w sporządzaniu okresowych sprawozdań do MKDNiS oraz GUS;
• udział w zamknięciu roku księgowego oraz sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Wymagania

• wykształcenie wyższe z zakresu finansów i rachunkowości;
• co najmniej trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku; rekomendowane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych;
• znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz prawa podatkowego;
• dokładność, systematyczność oraz samodzielność w działaniu;
• znajomość pakietu MS Office;
• znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Oferujemy

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• wymiar czasu pracy – pełen etat;
• możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uzupełnianie wykształcenia jak również udział w szkoleniach i kursach;
• pakiet socjalny.

Warunki aplikowania

Oczekujemy na curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 23.04.2021
Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres biuro@nimoz.pl.

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:
ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.