powrót
Stanowisko
Księgowa/y
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

13.01 19.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
Opis stanowiska

Zadania wykonywane na stanowisku:
• dekretowanie dokumentów księgowych,
• księgowanie dokumentów na kontach analityki i syntetyki księgi głównej w programie Finansowo Księgowym „Symfonia”,
• sprawdzanie faktur pod względem rachunkowym,
• ewidencja sprzedaży towarów i usług w rejestrze VAT, dokonywanie rozliczeń miesięcznych,
• księgowanie i rozliczanie kas biletowych,
• rozliczanie wydarzeń impresaryjnych organizowanych w siedzibie Filharmonii,
• wystawianie faktur sprzedaży w programie komputerowym Symfonia Handel,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, księgowanie amortyzacji, przychodów operacyjnych związanych z zakupem środków trwałych finansowanych dotacjami,
• sporządzanie sprawozdań dotyczących majątku,
• zastępowanie kasjerki;
• inne zadana zlecone przez zwierzchników;

Wymagania

Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:
• wykształcenie minimum średnie, preferowane ekonomiczne,
• znajomość ustaw: o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych,
• biegła umiejętność obsługi komputera,
• umiejętność obsługi programu Symfonia: Finansowo- księgowy,
.
Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• umiejętności związane z doskonałą organizacją pracy, skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność,
• wysoka kultura osobista,
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,
• umiejętność pracy w zespole,
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;

Oferujemy

Zatrudnienie w instytucji kultury będącej wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty poświadczające staż pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).

Termin złożenia dokumentów: do dnia 19 stycznia 2021 r.

Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1 80-751 Gdańsk
(decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail:hr@filharmonia.gda.pl

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.