powrót
Stanowisko
Koordynator Sekcji Nowych Technologii
Umowa
etat
Wynagrodzenie

od -1 PLN netto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

06.09 30.09

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Grafika
  • Nowe media
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Instytut Adama Mickiewicza jest narodowa instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl.

Zakres obowiązków obejmował będzie m. in.:
• planowanie i koordynowanie prac zespołu Sekcji Nowych Technologii,
• rekomendowanie rozwiązań z zakresu nowych technologii przy realizacji projektów oraz udział w planowaniu projektów kulturalnych wykorzystujących nowe technologie,
• koordynację i nadzór projektowy nad pracami producentów rozwiązań z obszaru nowych technologii,
• udział w procesie programowania projektów wykorzystujących nowe technologie (zarówno projektów online jak i projektów cyfrowych),
• opracowywanie dokumentów na potrzeby zamówień publicznych, briefów kreatywnych dla agencji, umów z kontrahentami i wykonawcami, dotyczących zastosowania nowych technologii w projektach kulturalnych,
• prowadzenie (we współpracy z menedżerami projektów kulturalnych) rozmów dotyczących zakresu i warunków współpracy z partnerami z branży nowych technologii, koordynowanie monitorowanie i odbieranie etapów prac,
• współpracę z menedżerami projektów kulturalnych i innymi pracownikami przy tworzeniu harmonogramów i budżetów do projektów wykorzystujących nowe technologie - zgodnie ze standardami dotyczącymi prowadzenia projektów z zakresu nowych technologii,
• współpracę z Wydziałem Marketingu przy opracowywaniu strategii marketingowej nadzorowanych projektów oraz z Wydziałem Badań i Ewaluacji przy ewaluacji tych projektów,
• współpracę przy organizacji spotkań/konsultacji wewnętrznych oraz zewnętrznych na temat nowych technologii.

Wymagania

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:
• szerokiej wiedzy w dziedzinie nowych technologii, w tym przedsięwzięć realizowanych online,
• umiejętności przekładania oczekiwań i pomysłów realizatorów przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych na wymagania technologiczne, biznesowe i proceduralne (w tym związane z wyborem podwykonawców i metodologią prowadzenia projektów),
• doświadczenia w planowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu realizacji przedsięwzięć opartych na rozwiązaniach z dziedziny nowych technologii - co najmniej kilka przedsięwzięć w ciągu 2-3 ostatnich lat,
• doświadczenia w opracowywaniu: wymagań na potrzeby zamówień publicznych lub innych procedur wyłaniania wykonawcy, briefów kreatywnych dla agencji, projektów umów z kontrahentami i wykonawcami, harmonogramów, kosztorysów, opisów zamówień - dotyczących zastosowania nowych technologii - co najmniej 2-3 przedsięwzięcia w ciągu ostatnich lat,
• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość i doświadczenie w stosowaniu prawa zamówień publicznych - przeprowadzaniu postepowań o wyłonienie wykonawcy,
• doświadczenie związane z wykorzystaniem rozwiązań z obszaru nowych technologii przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych,
• doświadczenie w roli kierownika projektu w instytucjach budżetowych,
• wyższe wykształcenie w zakresie nowych technologii/mediów,
• znajomość technologii VR, AR, AI.

Oferujemy

Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów,
• udział w projektach międzynarodowych w obszarze kultury i sztuki,
• możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach oraz innych wydarzeniach edukacyjnych wspierających rozwój zawodowy,
• środowisko pracy wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

Warunki aplikowania

Prosimy o przesyłania aplikacji (cv i list motywacyjny) do 30 września 2021 r.

W celu zaaplikowania na to stanowisko, prosimy kliknąć w poniższy link lub skopiować poniższy link i otworzyć go w nowym oknie przeglądarki:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=19564fe1f5244f2f8efe6e5d50cb678e

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.