powrót
Stanowisko
Koordynator projektów
Umowa
dzieło / na zlecenie
Wynagrodzenie

2250—3000 PLN netto

Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
policealne / średnie / wyższe
Czas trwania oferty

16.02 28.02

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Sztuka
  • Teatr
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

- odpowiedzialność za organizowanie i koordynowanie przebiegu aktywności w ramach realizowanych projektów

- przygotowywanie raportów z wykonywanych działań, sporządzanie list obecności uczestników, prowadzenie statystyk z przeprowadzonych aktywności, sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji projektu

- stały kontakt ze współpracownikami, uczestnikami i wszystkimi osobami zaangażowanymi w realizację projektów

- odpowiedzialność za komunikację z oficjalnymi partnerami projektowymi, przygotowywanie porozumień o współpracę, kontrolowanie realizacji postanowień zawartych w umowach/porozumieniach

- sporządzenie sprawozdania merytorycznego z wykonanych zadań projektowych, planowanych rezultatów

- kontakt ze specjalistą social media w zakresie ustalenia strategii i realizacji sposobu promocji wykonywanych aktywności w ramach projektu, gromadzenie i przesyłanie materiałów promocyjnych, kontrolowanie poprawności zapisów dotyczących stosowania logotypów i zapisu o dofinansowaniu w zawartych w umowach dotacyjnych

- przygotowywanie kompletu dokumentów, załączników oraz pism wymaganych przez zleceniodawcę w celu podpisania/aneksowania umów

- pisanie wniosków grantowych

- kontakt z podmiotami (urząd miasta, NCK oraz innymi stronami umów dotacyjnych) w zakresie: rozliczenia/aktualizowania/aneksowania umów dotyczących prowadzonego projektu, zmian budżetowych, a także kontrolowania przebiegu projektu zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach dotacyjnych

Wymagania

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2)

- doświadczenie w pracy na stanowisku koordynator projektów

- znajomość prawa określającego funkcjonowanie fundacji w Polsce w zakresie merytorycznym

- doświadczenie w rozliczaniu projektów grantowych na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym

- praktyczna obsługa pakietu MS Office

- wykształcenie min. średnie

- doświadczenie w pracy w kulturze

Oferujemy

- pracę przy międzynarodowych projektach artystycznych angażujących partnerów z całej Europy

- praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole

- duże możliwości rozwoju

Warunki aplikowania

CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres contact@jubiloproject.com do dnia 28.02.2021

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.