powrót
Stanowisko
Koordynator projektów teatralnych
Umowa
dzieło / na zlecenie / etat
Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
policealne / średnie / wyższe
Czas trwania oferty

13.10 14.11

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Teatr
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Praca w zespole współtworzącym i realizującym program instytucji kultury w perspektywie ITI/ UNESCO World Performing Arts Capital Wrocław 2021.

- Wykonywanie czynności administracyjno – organizacyjnych dotyczących przygotowania i realizacji projektów,
- Przygotowywanie i nadzorowanie planowej realizacji harmonogramów i budżetów projektowych,
- Przygotowywanie dokumentów niezbędnych w trakcie realizacji projektu, czuwanie nad prawidłowym i sprawnym obiegiem dokumentów (umowy, faktury, itp.),
- Koordynacja pracy w między działami w prowadzonych i współprowadzonych projektach,
- Prowadzenie bieżącej dokumentacji projektowej (m.in. budżetów, harmonogramów, kart projektowych),
- Archiwizacja dokumentacji zakończonych projektów.

- Prowadzenie korespondencji z partnerami, celem ustalenia szczegółów współpracy oraz sporządzanie stosownych umów,
- Pozyskiwanie dofinansowań i przygotowywanie wniosków,
- Ścisła współpraca z kierownikiem działu oraz innymi koordynatorami,
- Samodzielne lub zespołowe koordynowanie działań związanych z kompleksową realizacją projektów,
- Nadzór nad przebiegiem samego wydarzenia,
- Wykonanie wszelkich dodatkowych czynności, które zapewnią poprawną realizację projektów zleconych przez przełożonego.

Praca na tym stanowisku obejmuje zadania indywidualne oraz zespołowe. Pozwala na dużą samodzielność i indywidualną organizację pracy z uwzględnieniem pracy całego działu. Jednocześnie wymaga odpowiedzialności i dyspozycyjności uwzględniającej linie programowe instytucji.

Wymagania

WYMAGANIA:
- Wykształcenie średnie, wyższe lub w trakcie ostatnich lat studiów,
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (dodatkowy język obcy mile widziany),
- Bardzo dobre zdolności organizacyjne i negocjacyjne,
- Znajomość pakietu Microsoft Office,
- Umiejętność pracy w chmurze,
- Dokładność i terminowość,
- Kreatywność i umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów,
- Umiejętność analitycznego myślenia,
- Samodzielność, dobra organizacja pracy i dyspozycyjność,
- Umiejętność pracy w małym zespole,
- Wysoka kultura osobista i zdolności komunikacyjne,
- Profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
- Odpowiedzialność oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
- Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość,
- Otwartość na uczenie się nowych rzeczy,
- Dbałość o wizerunek instytucji,
- Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy

Oferujemy satysfakcjonującą i pełną wyzwań pracę w ambitnym zespole zróżnicowanym wiekowo. Dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania. Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji. Przyjazną atmosferę w pracy oraz bezpośrednią współpracę z artystami teatralnymi.

Jest to praca w prestiżowej instytucji publicznej realizującej przedsięwzięcia artystyczne i badawcze, które odpowiadają na wyzwania postawione przez praktykę twórczą Jerzego Grotowskiego oraz dokumentują i upowszechniają wiedzę o jego dokonaniach.

Warunki aplikowania

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie jedynie w formie elektronicznej na adres mailowy d.nestorowska@grotowski-institute.pl do dnia 29.10.2021r. W tytule wiadomości prosimy wpisać: "rekrutacja: Koordynator projektów teatralnych". Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się po 29 października 2021r. w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut im. Jerzego Grotowskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.