powrót
Stanowisko
koordynator/koordynatorka projektów
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

16.11 28.11

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Jako koordynator/koordynatorka projektów będziesz odpowiedzialny/a za przygotowywanie, nadzór i realizację zadań związanych z programem Liderzy Dialogu oraz działaniami skierowanymi do nauczycieli i innych odbiorców programów fundacji w Polsce, w tym m.in.
- merytoryczne i organizacyjne przygotowanie oraz opiekę nad wydarzeniami i spotkaniami w formie stacjonarnej i online,
- bieżącą komunikację w sprawach dotyczących działań ww. odbiorców, w których może ich wesprzeć Forum
- udział w organizowanych przez nich wydarzeniach na terenie całej Polski,
- monitorowanie działań przez nich realizowanych oraz wsparcie działań komunikacyjnych w tym zakresie, w tym współpracę przy tworzeniu treści na stronę WWW i portale społecznościowe
- monitorowanie wydarzeń i inicjatyw zewnętrznych do nich skierowanych oraz przygotowywanie masowej komunikacji
- przygotowywanie, realizację i rozliczanie budżetu realizowanych działań
- tworzenie i archiwizację dokumentacji programowej;
Będziesz podlegać dyrekcji fundacji oraz ściśle współpracować z koordynatorkami projektów już zaangażowanymi w realizację działań w wymienionych obszarach.

Wymagania

• doświadczenie w zakresie koordynacji i rozwijania projektów;
• wiedza na temat historii i współczesnych stosunków polsko-żydowskich;
• wyższe wykształcenie
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
• znajomość środowiska Windows, pakietu Office, podstawowe umiejętności biurowe, komunikacja internetowa.

Szukamy osoby, którą cechuje bardzo dobra organizacja pracy, otwartość na współpracę z osobami reprezentującymi różne miejsca w Polsce i profile społeczne oraz wysokie umiejętności komunikacyjne i współpracy w zespole. Szczególnie przydatna w wykonywaniu obowiązków będzie umiejętność pracy wielozadaniowej oraz priorytetyzacji zadań. Osoba na tym stanowisku powinna odznaczać się także dokładnością i odpowiedzialnością za przydzielone zadania.

Dodatkowym atutem będą:
• doświadczenie w realizacji działań wspierających lokalne społeczności w Polsce oraz budowaniu sieci,
• doświadczenie w planowaniu i organizacji interakcji pomiędzy Polakami i Żydami
• wysokie kompetencje w tworzeniu i redagowaniu tekstów w języku polskim
• znajomość środowiska organizacji pozarządowych

Oferujemy

• przyjazną i twórczą atmosferę pracy w kameralnym zespole
• umowę o pracę (pełen etat)
• możliwość rozwoju uwzględniającego Twoje kompetencje
Planowane rozpoczęcie pracy: grudzień lub w późniejszym terminie w zależności od możliwości kandydata/-tki (przewidywany 3-miesięczny okres próbny).

Warunki aplikowania

Do niedzieli 28 listopada 2021 r. czekamy na Twoje zgłoszenie. Prześlij je na adres rekrutacja@dialog.org.pl. Prosimy załącz:
• Twoje CV (1-2 strony, w pdf),
• odpowiedzi (łącznie 1 strona, w .pdf ) na następujące pytania:
1. Dlaczego chcesz dołączyć do zespołu Forum? Co w naszej misji jest dla Ciebie najciekawsze, najważniejsze?
2. Czemu Twoim zdaniem ważne są dzisiaj inicjatywy upamiętniające i edukacyjne dotyczące polsko-żydowskiej historii?
3. Jakie wyzwania stoją przed koordynatorem/koordynatorką projektów? Opisz trudną sytuację, z jaką przyszło Ci się mierzyć w Twoim dotychczasowym doświadczeniu i jak sobie z nią poradziłeś/aś. Czego się z niej nauczyłeś/aś?
• Kontakt do dwóch osób (przełożona/y, współpracownik na równoległym stanowisku), które mogłyby udzielić referencji.

Informujemy, że zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów (przesłane w innych formatach, w wielu plikach, niewłaściwej kolejności, itp.) nie będą brane pod uwagę.

Skontaktujemy się ze wszystkimi kandydatami i spotkamy się z wybranymi osobami na rozmowy w pierwszej połowie grudnia.

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

W celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko koordynatora/koordynatorki projektów Forum Dialogu będzie przetwarzać dane osobowe udostępnione przez kandydata/kandydatkę w CV oraz w liście dołączonym do aplikacji. Informujemy, że przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ww. danych przez Forum Dialogu. Dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam* zgody na przetwarzanie przez Forum Dialogu danych osobowych udostępnionych przeze mnie w CV oraz w liście dołączonym do aplikacji, w celu prowadzenia rekrutacji do pracy w Fundacji w przyszłości.

* prosimy zaznaczyć swój wybór poprzez zakreślenie właściwej opcji

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.