powrót
Stanowisko
Koordynator/Kierownik Pracy Artystycznej i Impresariatu
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

18.11 05.12

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Teatr
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie w szczególności;
- opracowywanie projektów planów działalności artystycznej Teatru na podstawie wytycznych Dyrekcji,
- uzgadnianie planów repertuarowych i bieżących rozkładów zajęć z artystami
i instytucjami współpracującymi z Teatrem,
- koordynowanie i nadzór nad pracą pracowników koordynacji pracy artystycznej
i impresariatu Teatru w tym nadzór nad sporządzaniem i terminowym ogłaszaniem bieżących rozkładów zajęć i planów repertuarowych,
- koordynowanie przygotowania i przebiegu prób (sporządzanie harmonogramów prób) i przedstawień,
- przydzielanie w uzgodnieniu z Dyrekcją inspicjentom-suflerom obsługi poszczególnych prób i spektakli,
- sporządzanie umów cywilnoprawnych z aktorami, reżyserami, scenografami, kompozytorami i innymi osobami niezbędnymi dla artystycznego przygotowania
i przebiegu prób i spektakli oraz sporządzanie właściwej dokumentacji rozliczeniowej,
- koordynowanie procesów komunikacji w Teatrze dotyczących pracowników artystycznych,
- zestawianie danych dotyczących wykonania norm i zadań artystycznych przez pracowników Teatru oraz sporządzanie właściwej dokumentacji rozliczeniowej,
- prowadzenie całości spraw dotyczących korzystania z praw autorskich w zakresie przygotowania i eksploatacji przedstawień zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm, standardów i przepisów,
- nadzór nad organizowaniem i realizowaniem występów Teatru poza siedzibą w tym prowadzenie negocjacji z krajowymi i zagranicznymi kontrahentami na warunkach uzgodnionych z dyrektorem,
- sporządzanie projektów kontraktów krajowych i zagranicznych w oparciu o wyniki negocjacji oraz obowiązujące przepisy krajowe i zagraniczne,
- prowadzenie dokumentacji wyjazdów krajowych i zagranicznych Teatru i sporządzanie rozliczeń tych wyjazdów oraz ich przekazywanie do księgowości w obowiązujących terminach,

Wymagania

- wykształcenie wyższe,
- minimum 3 – letnie doświadczenie na stanowisku koordynatora/kierownika lub w pracy o podobnym zakresie zadań jak w ogłoszeniu,
- umiejętność kierowania lub koordynowania działań w zespole o rozbudowanej strukturze organizacyjnej,
- doświadczenie w obsłudze wydarzeń artystycznych,
- znajomość przepisów prawa regulujących zagadnienia objęte zakresem obowiązków, w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
- kreatywność,
- wysoka kultura osobista,
- wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i pracy w zespole,
- zdolności negocjacyjne,
- znajomość obsługi narzędzi MS Office,
- z uwagi na charakterystykę pracy w Teatrze wymagana jest dyspozycyjność pracy w weekendy, czasem także wieczorami.

Oferujemy

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
- atrakcyjne warunki pracy,
- możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- ścisłą współpracę z innymi działami instytucji w realizowaniu jej programu artystycznego,
- przyjazną atmosferę w pracy,
- pracę w ścisłym centrum Krakowa

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
- dyplom ukończenia studiów wyższych,
- kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
- w przypadku chęci uczestnictwa w innych naborach prowadzonych przez Teatr prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w innych naborach prowadzonych przez Narodowy Stary Teatr przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail rekrutacja.koordynacja@stary.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.