powrót
Stanowisko
Koordynator/ka Programów Edukacyjnych
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

19.01 31.01

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Muzeum
Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:
• koordynacja merytoryczna i organizacyjna wydarzeń publicznych dla dorosłych towarzyszących wystawom czasowym i rocznicom, wydarzeń specjalnych (m.in. Noc Muzeów, wydarzenia filmowe) oraz wydarzeń edukacyjnych dedykowanych seniorom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem poprzez m.in.:
- opracowywanie programu merytorycznego działań;
- udział w pracach zespołów merytorycznych opracowujących założenia działań;
- wspieranie działań promocyjno-informacyjnych;
- kontakt z wykładowcami, ekspertami i innymi wykonawcami oraz podwykonawcami;
- rozwijanie współpracy z partnerami prowadzonych programów oraz budowanie bazy kontaktów;
- przygotowywanie zapytań ofertowych oraz przygotowywanie, zawieranie i rozliczanie umów;
- opracowywanie i nadzór nad wykonaniem budżetu, harmonogramu i wskaźników koordynowanych działań;
- przygotowywanie raportów z przeprowadzonych działań oraz dostarczanie niezbędnych danych i informacji do sprawozdań i rozliczeń finansowych;
• współpraca z Działem Marketingu przy ewaluacji działań edukacyjnych;
• współpraca z Działem Komunikacji przy promocji działań edukacyjnych;
• przygotowywanie zestawień, raportów i planów, w tym budżetowych (we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym);
• dostarczanie niezbędnych danych i informacji o przeprowadzonych działaniach w celu przygotowania dokumentacji i raportów;
• archiwizacja dokumentacji zgodnie z procedurami.

Wymagania

Wymagania:
• wykształcenie wyższe humanistyczne;
• minimum 3 lata doświadczenia w pracy przy samodzielnej koordynacji programów lub wydarzeń publicznych / edukacyjnych;
• bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności ustalania priorytetów;
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B2;
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;
• samodzielność;
• umiejętność pracy zespołowej;
• komunikatywność;
• gotowość do samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

Mile widziane:
• znajomość historii i kultury Żydów polskich;
• doświadczenie z zakresu zarządzania projektami;
• doświadczenie z zakresu współpracy z festiwalami filmowymi, literackimi, trzecim sektorem itd.;
• zainteresowanie tematyką działalności Muzeum i chęć rozwoju w tym obszarze.

Oferujemy

Oferujemy:
• umowę o pracę na zastępstwo w wymiarze pełnego etatu (ok. 1,5 roku);
• pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
• możliwość rozwoju zawodowego.

Warunki aplikowania

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do dnia 31.01.2021.
W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: EDU/ZK
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.