powrót
Stanowisko
Koordynator finansowy projektu
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

01.04 19.04

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

- koordynacja administracyjno – finansowa projektu POIR,
- składanie wniosków o płatność, aktualizacja harmonogramu płatności w systemie SL2014,
- uczestniczenie w spotkaniach projektowych,
- tworzenie dokumentacji projektowej,
- współpraca z pracownikami naukowymi w przygotowywaniu wniosków na granty (weryfikacja wniosków pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi),
- obsługa administracyjna realizowanych przez Instytut projektów badawczych,
- bieżące prace administracyjne związane z pracą w Dziale.

Wymagania

- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych,
- znajomość systemów SL 2014, SOWA,
- znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020,
- doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł np. z NCN, MNiSW, funduszy unijnych,
- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2,
- bardzo dobra znajomość cyfrowych narzędzi do pracy biurowej (Google Drive, Office, Excel),
- bardzo dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy w zespole,
- asertywność, dokładność, rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
- wysoka motywacja i chęć do zdobywania nowej wiedzy i kwalifikacji.

Oferujemy

Oferujemy:
- umowę o pracę na pełny etat,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- pakiet socjalny.

Warunki aplikowania

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym w jednym pliku pdf prosimy przesłać na adres rekrutacja@ibl.waw.pl do dnia 19.04.2021r.

Uwaga:
Prosimy o podanie w jakim terminie kandydat/kandydatka może podjąć pracę.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Instytut) z siedzibą w Warszawie (00-330), ul. Nowy Świat 72.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz stosownych aktów wykonawczych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne; umieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Instytut.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Instytut wyłącznie w celu bieżącej rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji Instytut będzie jednak przechowywał Pani/Pana dokumenty aplikacyjne przez okres dwóch lat, co wynika z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach odzwierciedlonych w instrukcji kancelaryjnej Instytutu. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną z rejestrów Instytutu usunięte.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, lub ograniczenia ich przetwarzania, bez podania przyczyny. Cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Kontakt z inspektorem danych osobowych u administratora jest możliwy poprzez adres mailowy iodo@ibl.waw.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.