powrót
Stanowisko
Koordynator ds. Public Relations
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

05.02 14.02

Słowa kluczowe
  • Marketing
  • Muzyka
  • Nowe media
  • Sztuka
  • Teatr
Opis stanowiska

1. Pisanie tekstów m.in. na stronę internetową i na potrzeby kanałów social media; kreatywne prowadzenie strony na Fecebooku, konta na Instagramie oraz kanału YouTube Opery Krakowskiej.
2. Opieka nad realizacją i wysyłką newslettera Opery.
3. Przygotowywanie treści informacji prasowych dla mediów, tworzenie mailingów.
4. Udział w planowaniu oraz wsparcie realizacji kampanii promocyjno-reklamowych (prasa, radio, internet, telewizja).
5. Udział w organizacji konferencji prasowych i wydarzeń specjalnych.
6. Koordynowanie przygotowania reportaży, filmów reklamowych, spotów, itp.
7. Koordynacja i realizacja niestandardowych projektów / eventów, działań ambient marketingowych.
8. Dyżury podczas premier i wydarzeń specjalnych Opery.

Wymagania

1. Wiedza o operze, muzyce, teatrze, zorientowanie w bieżących wydarzeniach kulturalnych Krakowa i okolic.
2. Biegłość w pisaniu (tzw. „lekkie pióro”) i znajomość zasad redakcji tekstu, wysoka kompetencja językowa.
3. Dobra, najlepiej podparta doświadczeniem, znajomość kanałów social media: Facebook, Instagram, YouTube.
4. Umiejętność planowania kampanii marketingowych, kreatywne, nieszablonowe myślenie.
5. Dobra znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego.
6. Rozwinięte umiejętności interpersonalne.
7. Wysoka kultura osobista.
8. Wykształcenie wyższe.

Dodatkowe atuty:
1. Doświadczenie w obszarze komunikacji z mediami, promocji oraz Public Relations w sektorze kultury lub w branży wydawniczej.
2. Doświadczenie publicystyczne (pisanie recenzji, tekstów programowych, relacji z wydarzeń kulturalnych).
3. Znajomość dowolnego oprogramowania do tworzenia lub obróbki graficznej (Canva, Gimp, Photoshop) – w stopniu pozwalającym na tworzenie prostych grafik webowych.

Oferujemy

1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.
2. Służbowy telefon, laptop, aparat fotograficzny oraz kamera do dyspozycji.
3. Zadaniowy czas pracy.
4. Praca w prestiżowej instytucji kultury.
5. Udział w organizowanych przez Operę Krakowską wydarzeniach.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. CV.

Składana aplikacja powinna być podpisana i opatrzona klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych”.

Jeśli wyraża Pani / Pan również zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych to prosimy o dopisanie w CV dodatkowo następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Operę Krakowską”.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne wraz z adnotacją „Nabór na stanowisko – Koordynator Public Relations” można dostarczyć osobiście - składając je w sekretariacie Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, drogą korespondencyjną na podany adres Opery lub mailem: opera@opera.krakow.pl w terminie do 14 lutego 2021.

Opera zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Kandydaci o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: +48 12 296 62 65.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.