powrót
Stanowisko
Konserwator zabytkowych zbiorów bibliotecznych
Umowa
etat
Miasto
Warszawa ul. Dobra 56/66,
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

14.10 15.11

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
Opis stanowiska

- wykonywanie prac konserwatorskich w różnym zakresie,
- monitorowanie stanu zachowania zbiorów w magazynach,
- koordynowanie dezynfekcji zbiorów bibliotecznych,
- przygotowywanie zbiorów do wystaw wewnętrznych i zewnętrznych,
- uczestniczenie w udostępnianiu zbiorów na wystawy zewnętrzne, w tym sporządzanie protokołów konserwatorskich,
- prowadzenie dokumentacji i metryk konserwatorskich według obowiązujących schematów,
- uczestniczenie w pracach koncepcyjnych oddziału: opracowywaniu dokumentacji odnośnie konserwacji i wyposażenia pracowni na cele projektowe, zaopatrzeniowe i inne,
- szkolenie pracowników BUW odnośnie właściwego użytkowania zbiorów,
- udział w pracach związanych z działalnością badawczą dotyczącą konserwowanych zbiorów,
- wykonywanie prac introligatorskich na jednostkowe obiekty (pudła, teki, passe-partout),
- dbanie o wyposażenie pracowni i stanowisko pracy.

Wymagania

- wykształcenie wyższe, kierunkowe – konserwacja dzieł sztuki o specjalności konserwacja papieru, skóry,
- bardzo dobra znajomość wymogów konserwatorskich,
- znajomość nowoczesnych trendów w dziedzinie konserwacji,
- dobra znajomość obsługi podstawowych urządzeń konserwatorskich,
- samodzielność i zaangażowanie, precyzja, sumienność, terminowość,
- umiejętność pracy w zespole,
- obsługa pakietu MS Office,
- znajomość języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie:
- udokumentowane doświadczenie w zawodzie na podobnym stanowisku,
- znajomość nowoczesnych technologii analitycznych w dziedzinie konserwacji,
- znajomość technologii konserwacji fotografii,
- znajomość dodatkowego języka obcego.

Oferujemy

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
- świadczenia socjalne (m.in. trzynasta pensja, dofinansowanie wypoczynku, zajęcia sportowe dla pracowników UW),
- możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji (m.in. wyjazdy na staże zawodowe z programu Erasmus+; uczestnictwo w polskich i zagranicznych konferencjach i szkoleniach),
- elastyczny czas pracy (w godzinach 7-17),
- spokojną pracę w przyjaznym zespole.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie następujących dokumentów:
1. CV,
2. krótkiego listu motywacyjnego,
3. podpisanego skanu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie: https://www.buw.uw.edu.pl/praca-w-buw/),

na adres buw@uw.edu.pl do dnia 15 listopada 2021 r. w temacie wpisując „Praca w OKZ”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.