powrót
Stanowisko
KONSERWATOR / KONSERWATORKA DZIEŁ SZTUKI
Umowa
etat
Miasto
Łańcut
Województwo
Podkarpackie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

15.02 12.03

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia;
• nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycjach i w magazynach oraz obiektów przekazanych w depozyt do Muzeum;
• nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;
• konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:
- przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw i wypożyczeń;
- opracowanie programów konserwatorskich;
- prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem;
- opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych;
- opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych i czasowych;
- określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach ich przechowywania i udostępniania;
- sporządzanie dokumentacji konserwatorskich;
• współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju i za granicą;
• Dbałość o pracownię konserwatorską, w tym m.in.:
- współpraca przy pisaniu wniosków o zaopatrzenie i wyposażenie pracowni oraz czynne uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z realizacji ww. wniosków;
- utrzymanie porządku na stanowisku pracy;
• współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej;
• przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;
• realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum lub osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutu
i aktów normatywnych Muzeum.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• dyplom ukończenia studiów jednolitych studiów magisterskich, kierunek: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki;
• znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów graficznych np. Corel
• zaangażowanie w wykonywaną pracę, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność;
• umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole;
• bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
• etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości.

Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:
• wcześniejsze doświadczenie w zakresie konserwacji lub pracy w muzeum;
• umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym
stanowisku;
• znajomość języka obcego na poziomie średniozaawansowanym.

Oferujemy

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze
• świadczenia socjalne z ZFSŚ
• możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
• pracę w prestiżowym miejscu

Warunki aplikowania

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 12.03.2021 na adres: kadry@zamek-lancut.pl. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dla celów rekrutacji poprzez zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej informacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.