powrót
Stanowisko
konserwator dzieł sztuki Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Umowa
etat
Miasto
Kozłówka 3, 21 -132 Kamionka
Województwo
Lubelskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

10.12 15.01

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

 Nadzór nad warunkami eksponowania, przechowywania, przemieszczania, pakowania i transportu obiektów oraz pracami renowacyjnymi wykonywanymi przez określone komórki organizacyjne muzeum,
 Prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych z zakresu rzeźby, rzemiosła artystycznego i malarstwa oraz przy kamiennych elementach architektonicznych w pracowni konserwatorskiej, z uwzględnieniem wszystkich możliwych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich dokumentowanie zgodnie ze Schematem Dokumentacji Konserwatorskiej, wykonywanie dokumentacji fotograficznej, wprowadzanie danych do rejestru oraz do programu MONA,
 Opiniowanie pod względem konserwatorskim wykazu obiektów zgłaszanych do zakupu, dokumentacji konserwatorskich otrzymywanych z zewnątrz, kosztorysów i programów prac konserwatorskich zleconych na zewnątrz,
 Przygotowywanie opisów stanów zachowania obiektów przejmowanych przez muzeum
w depozyt lub użyczanych na wystawy,
 Udział w pracach związanych z realizacją wystaw, działalnością naukową i badawczą dotyczącą zbiorów,
 Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów konserwatorskich.

Wymagania

 wykształcenie wyższe kierunkowe z dziedziny konserwacji dzieł sztuki: konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej / konserwacja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych,
 doświadczenie min. 5 lat w pracach konserwatorskich i restauratorskich,
 znajomość wymogów konserwatorskich oraz przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów, znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,
 znajomość nowych trendów w dziedzinie konserwacji prewencyjnej oraz aktualnych tendencji w muzealnictwie dotyczących magazynowania zbiorów i wystawiennictwa,
 umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, kreator dokumentacji konserwatorskich).

Oferujemy

 ciekawą pracę w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym,
 zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

Warunki aplikowania

CV i list motywacyjny wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych, należy składać w siedzibie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (kancelaria), przesłać pocztą na adres: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@muzeumzamoskich.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: konserwator dzieł sztuki”. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.