powrót
Stanowisko
kierownika działu administracji i inwestycji
Umowa
etat
Wynagrodzenie

od 6100 PLN brutto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

08.04 07.05

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
Opis stanowiska

1. Kierowanie, organizacja, nadzór i koordynacja pracy działu administracji
2. Stała współpraca z firmami wykonawczymi oraz zespołem nadzoru inwestorskiego w zakresie prawidłowej realizacji zadań określonych w umowach.
3. Tworzenie budżetu, monitorowanie kosztów i wydatków działu
4. Nadzór, współpraca, zlecanie i koordynacja prac związanych z:
• Utrzymaniem czystości i porządku
• Ochroną fizyczną budynku i wystaw
• Zaopatrzeniem
• Prowadzeniem ewidencji oraz właściwą gospodarką środkami trwałymi i przedmiotami nietrwałymi, utrzymaniem ich we właściwym stanie technicznym
• Organizacją okresowych szkoleń dla załogi galerii z zakresu p.poż., BHP, obrony cywilnej
• Realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem p.poż., spraw obronnych, BHP
• Gospodarką transportem własnym
5. Realizacja zadań mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania całej infrastruktury technicznej budynku
6. Współpraca z władzami miasta i konserwatorem zabytków w zakresie uzgodnień i zezwoleń w związku z prowadzoną działalnością, remontami i inwestycjami.
7. Prowadzenie z ramienia Galerii inwestycji, remontów, procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami
8. Tworzenie Programów Inwestycji oraz harmonogramów remontów
9. Współpraca w zakresie spraw administracyjnych z działami i pracownikami samodzielnymi galerii, pomoc przy organizacji imprez własnych i komercyjnych
10. Wprowadzanie i koordynowanie działań, promocja inicjatyw służących ochronie środowiska w zakresie działalności prowadzonej przez Pracodawcę

Wymagania

1. Wykształcenie preferowane – techniczne, zarządzanie, administracja
2. Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z administrowaniem nieruchomością użytku publicznego
3. Dobra znajomość ustawy prawo budowlane
4. Znakomita organizacja pracy własnej, samodzielność w działaniu, dobra organizacja środowiska pracy
5. Umiejętność pracy pod silną presją czasu
6. Wysoki standard etyki zawodowej

Oferujemy

1. Umowę o pracę na pełny etat
2. Stabilne zatrudnienie w prestiżowej instytucji
3. Możliwość podnoszenia kwalifikacji
4. Wynagrodzenie brutto 5.300,00 + dodatek funkcyjny 800,00 + wysługa lat (5-20%)
5. Dodatek „wczasy pod gruszą”
6. Nagrody jubileuszowe
7. Dofinansowanie do pakietu medycznego

Warunki aplikowania

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@zacheta.art.pl. do dnia 8 maja 2021. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.