powrót
Stanowisko
Kierownik Techniczny
Umowa
etat
Wynagrodzenie

do 000 PLN brutto

Miasto
Lublin
Województwo
Lubelskie
Wykształcenie
policealne / średnie / wyższe
Czas trwania oferty

23.02 10.03

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Obsługa techniczna
  • Teatr
Opis stanowiska

Do głównych obowiązków przyszłego pracownika należeć będzie m.in.:
1. Planowanie i organizacja pracy pracowników Działu Technicznego, w tym tworzenie harmonogramów pracy pracowników Działu Technicznego
2. Nadzorowanie i wspomaganie pracy pracowników Działu Technicznego,
3. Nadzór nad realizacją spektakli zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno w siedzibie Teatru jak i w trakcie wyjazdów,
4. Współpraca z osobami i firmami zatrudnionymi przez Teatr dla potrzeb technicznej realizacji wydarzeń w Teatrze,
5. Współpraca z pozostałymi komórkami i działami Teatru w celu właściwej obsługi programu Teatru.
6. Prowadzenie spraw administracyjnych Teatru:
• Administrowanie pomieszczeniami oraz wyposażeniem będącym własnością lub będącym w użytkowaniu instytucji Teatr im. H. Ch. Andersena.
• Sprawowanie bezpośredniej opieki nad składnikami majątkowymi Teatru
• Prowadzenie spraw związanych z podpisaniem i realizacją umów z podmiotami zewnętrznymi związanymi z utrzymaniem użytkowanych pomieszczeń, składników majątkowych i innych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Teatru.
• Planowanie i organizowanie koniecznych remontów i bieżących prac konserwacyjnych
w pomieszczeniach będących w użytkowaniu Teatru.
• Sporządzanie sprawozdań zgodnie z przepisami, w zakresie kompetencji.
• Prowadzenie zagadnień gospodarki transportowej Teatru.

Wymagania

• wykształcenie min. średnie
• asertywność, dobra organizacja pracy, elastyczności, dyspozycyjności
• wysoki poziom kompetencji społecznych
• doświadczenia w zarządzaniu personelem
• rozwinięte kompetencje komunikacyjne i interpersonalne, samodzielność, sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność;
• szybkie dostosowywanie się do zmian;
• odporność psychiczna;
• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
• bardzo dobra organizacja pracy;
• mile widziane doświadczenie na takim samym bądź podobnym stanowisku pracy;

Oferujemy

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia:
• życiorys (CV) i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@teatrandersena.pl lub bezpośrednio w biurze Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie, ul. Plac Teatralny 1, budynek CSK III piętro, w dni robocze w godzinach 9:00-15:00, w terminie do dnia 10 marca 2021

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.