powrót
Stanowisko
kierownik/kierowniczka wydawnictwa
Umowa
etat
Miasto
Warszawa - Powiśle
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

14.01 20.03

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Edukacja
  • Grafika
  • Nowe media
Opis stanowiska

• organizacja pracy Wydawnictwa Instytutu Slawistyki PAN;
• opracowywanie planów wydawniczych;
• organizacja procesu wydawniczego publikacji książkowych i nadzór nad jego prawidłowym wykonaniem;
• nadzór nad dystrybucją wydawnictw Instytutu Slawistyki PAN;
• wsparcie redakcji czasopism związane z publikowaniem czasopism na platformie online oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem platformy;
• pozyskiwanie środków zewnętrznych na prace wydawnicze oraz koordynowanie realizowanych projektów wydawniczych;
• koordynowanie promocji publikacji wydawanych w IS PAN.

Wymagania

• wykształcenie wyższe humanistyczne;
• dobra znajomość języka polskiego;
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2;
• udokumentowane doświadczenie w koordynowaniu prac wydawniczych;
• znajomość zagadnień prawa autorskiego w produkcji wydawniczej;
• dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność zarządzania zespołem;
• dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
• umiejętność samokształcenia.
Mile widziane
• znajomość zagadnień związanych z otwartym dostępem;
• znajomość prawa z zakresu umów cywilno-prawnych;
• doświadczenie w przygotowywaniu i obsłudze administracyjnej projektów wydawniczych finansowanych z różnych źródeł krajowych.

Oferujemy

Oferujemy stabilną pracę w przyjaznym środowisku naukowym z możliwością rozwoju i awansu zawodowego. Osoba zatrudniona będzie miała możliwość korzystania z pakietu socjalnego, dopłaty do legitymacji zniżkowej PKP oraz dopłaty do kart sportowych.
Osoba, która zostanie zatrudniona w formie umowy o pracę na czas określony, zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki PAN oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenia o podstawowym miejscu pracy. Po okresie próbnym oferujemy zatrudnienie na czas nieokreślony.
Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom i kandydatkom.

Warunki aplikowania

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres sekretariat@ispan.waw.pl do dnia 20.03.2022 r.
Planowany termin zatrudnienia: 01.04.2022 r.
Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Informujemy, że administratorem danych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie ul. Bartoszewicza 1b m. 17.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.