powrót
Stanowisko
Kierownik/Kierowniczka Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

29.12 17.01

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres obowiązków:
Nadzór nad całokształtem spraw związanych z realizacją programu badawczego, edukacyjnego i wystawienniczego związanego z losami mieszkańców Warszawy w czasie II wojny światowej, poprzez m.in.:
 kształtowanie programu działalności oddziału;
 wyznaczanie kierunków rozwoju;
 dbanie o kolekcję związaną z działalnością oddziału;
 nadzór nad pracami z zakresu opracowania naukowego zbiorów oddziału;
 nadzór nad badaniami naukowymi oraz ich prowadzenie;
 inicjowanie i opracowywanie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych;
 nadzór nad realizacją zadań edukacyjnych w Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry;
 udzielanie konsultacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 opiekę merytoryczną nad wystawą stałą;
 gromadzenie relacji świadków historii;
 współpracę ze środowiskami lokalnymi oraz międzynarodowymi i podmiotami realizującymi zadania o charakterze tematycznie podobnym do zadań oddziału.
 propagowanie wiedzy o oddziale i jego programie.
Monitorowanie stanu technicznego obiektu i współpraca z obszarem administracyjno–technicznym w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem technicznym oraz bezpieczeństwem.

Wymagania

Nasze wymagania niezbędne:
 wykształcenie wyższe humanistyczne
 min. 4 lata stażu pracy
 znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
 obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
 umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległym pracownikom
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Mile widziane:
 znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym
 doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym
 umiejętności negocjacyjne, rozwiązywanie problemów
 rzetelność, dokładność, szybkość w działaniu, skuteczność, skrupulatność, umiejętności analityczne, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność

Oferujemy

Co oferujemy:
 zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę
 przyjazne środowisko pracy w sercu Puszczy Kampinoskiej
 niezbędne narzędzia do pracy
 możliwość rozwoju zawodowego

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
 koncepcja programowa, list motywacyjny oraz CV* z numerem referencyjnym (nr ref. K_1PP /2021) zawierające poniższą klauzulę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Aplikacje prosimy składać pod adresem: Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac
Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa
lub mailowo: kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji: 17.01.2022. r.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Czekamy na Twoją aplikację!

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.