powrót
Stanowisko
kierownik / kierowniczka działu administracyjnego
Umowa
etat
Miasto
Białystok
Województwo
Podlaskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

06.09 20.09

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Sztuka
Opis stanowiska

Zakres obowiązków na stanowisku kierownika działu administracyjnego obejmuje planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy działu administracyjnego w zakresie spraw związanych z:
- Administrowaniem obiektami i ochroną mienia Galerii,
- Ewidencjonowaniem, inwentaryzacją, magazynowaniem i zabezpieczeniem dzieł sztuki,
- Obrotem dziełami sztuki (wypożyczeniami, użyczeniami, kupnem),
- Koordynacją działań związanych z produkcją wystaw,
- Koordynacją działań związanych z opieką nad wystawami,
- Ewidencją katalogów i wydawnictw,
- Archiwum zakładowym,
- Administracyjną obsługą remontów, inwestycji,
- Przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań w trybie zamówień publicznych,
- Realizacją kontroli zarządczej w Galerii,
- Pozyskiwaniem przez Galerię funduszy zewnętrznych.

Wymagania

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie, finanse, prawo, administracja),
- Udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym min. 3 lata,
- Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
- Doświadczenie w zakresie administrowania, gospodarowania i zabezpieczenia obiektów oraz mienia pracodawcy,
- Doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz realizacji umów na dofinansowanie, oraz ich rozliczanie,
- Umiejętność planowania czasu pracy oraz sporządzania harmonogramów czasu pracy,
- Doświadczenie w zakresie zarządzania inwestycjami, remontami, dokonywania zakupów w trybie zamówień publicznych,
- Znajomość obszaru polityki magazynowej, inwentaryzacji, ewidencjonowania środków trwałych,
- Umiejętność koordynacji procesów kontroli zarządczej,
- Znajomość pakietu MS Office,
- Umiejętność negocjacji, wysoka kultura osobista i komunikatywność w kontaktach międzyludzkich oraz umiejętność pracy w zespole,
- Samodzielność w podejmowaniu decyzji,
- Umiejętność sporządzania pism oficjalnych, urzędowych,
- Dodatkowym atutem będzie dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

- Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- Ubezpieczenie grupowe,
- Pracę w kreatywnym, otwartym zespole,
- Wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków i posiadanych umiejętności.

Warunki aplikowania

Prosimy o przesłanie do dnia 20.09.2021 r. CV oraz listu motywacyjnego na adres mailowy: praca@galeria-arsenal.pl
lub pocztą tradycyjną na adres:
Galeria Arsenał w Białymstoku ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.