powrót
Stanowisko
kierownik filii nr 7 „Cyberiada”
Umowa
etat
Miasto
Elbląg
Województwo
Warmińsko-mazurskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

10.11 30.11

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Edukacja
  • Film
  • Literatura
  • Nowe media
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Zatrudnimy osobę posiadającą wysokie umiejętności w zakresie kierowania działalnością merytoryczną oraz edukacyjno - kulturalną filii bibliotecznej.
Do zakresu obowiązków poszukiwanego pracownika będzie należeć w szczególności:

o nadzór oraz kierowanie pracą podległego zespołu pracowników;
o tworzenie oferty edukacyjno – kulturalnej filii dla czytelników z różnych grup wiekowych;
o prowadzenie działań kulturalno – edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów,
o tworzenie i prowadzenie projektów kulturalno – społecznych oraz współuczestnictwo w innych projektach realizowanych przez Bibliotekę.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
o wykształcenie wyższe, (mile widziane: z zakresu bibliotekoznawstwa, socjologii, historii, filologii polskiej, filologii obcej, etnologii etc. );
o min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników;
o doświadczenie w edukacji szkolnej / pozaszkolnej;
o umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń multimedialnych;
o wiedza z zakresu literatury;
o wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
o dyspozycyjność, dobra organizacja pracy i terminowość.
Mile widziane:
o doświadczenie w opracowywaniu i kierowaniu projektami;
o doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także seniorami,
o doświadczenie w pracy edukacyjnej z różnego typu odbiorcą, także osobami z niepełnosprawnościami;
o doświadczenie w zakresie animacji kultury,
o znajomość bibliotecznych programów obsługi zbiorów i czytelników (Sowa).

Oferujemy

• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
• elastyczne godziny pracy;
• możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach, konferencjach;
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;
• możliwość realizacji własnych programów edukacyjnych

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, ul. św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg
lub składać osobiście w sekretariacie Biblioteki w Elblągu ul. św. Ducha 3-7
w terminie 10 listopada 2021. r. do 30 listopada 2021 r.
Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP na stronie internetowej Biblioteki /www.bibiotekaelblaska.pl/.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą lub obiema w zależności od decyzji kandydata):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.

Po weryfikacji Państwa dokumentów skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami zakwalifikowanymi do kolejnego etapu rekrutacji.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.