powrót
Stanowisko
Kierownik Działu Zbiorów
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

11.01 31.01

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

• Zarządzanie zbiorami CSW, w tym w szczególności :
o zapewnienie właściwej organizacji wewnętrznej magazynów zbiorów
o prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla własności i depozytów oraz ewidencji zbiorów niezinwentaryzowanych
o nabywanie i przyjmowanie dzieł do zbiorów
o udział w skontrum zbiorów
o obsługa wypożyczeń dzieł z Kolekcji CSW na zewnątrz
• Nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki CSW
• Koordynowanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie wymiany i rozwoju Biblioteki
• Kierowanie pracą działu i zarządzanie jego pracownikami
• Tworzenie rocznych planów rzeczowych i finansowych działu

Wymagania

• wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych,
• min. 3 lata doświadczenia w pracy na kierowniczym stanowisku o podobnym charakterze,
• znajomość tematyki związanej z profilem Muzeum,
• znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów w tym m.in. aktualnych przepisów dotyczących ewidencjonowania, przechowywania, przenoszenia i konserwacji zbiorów w muzeach polskich
• umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań Działu
• dobra znajomość programów do ewidencji zbiorów oraz zagadnień związanych z digitalizacją
• doświadczenie (min.3 lata) w zakresie:
o organizacji procesu pozyskiwania zbiorów w Polsce i zagranicą
o ewidencjonowania i udostępniania zbiorów
o przygotowywania publikacji dotyczących zbiorów
• umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu
• dobra znajomość języka angielskiego
• kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość
• etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
Mile widziane:
• uprawnienia konserwatorskie

Oferujemy

• pracę w Zamku Ujazdowskim, historycznym obiekcie położonym na Trakcie Królewskim, w centrum Warszawy
• pracę w różnorodnym, dynamicznym zespole przy interesujących, artystycznych, edukacyjnych i partycypacyjnych projektach;
• możliwość stałego kontaktu ze współczesnymi artystami, twórcami i z ekspertami z branży artystycznej i twórczej z kraju i z zagranicy
• możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów edukacyjno-artystycznych
• bezpłatny wstęp na wystawy i do kina

Warunki aplikowania

Zgłoszenia w postaci CV i listu prosimy wysyłać na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl do dnia 31.01.2023 r.

Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 przetwarzało w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Kierownika Działu Zbiorów (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również , że podanie tych danych było dobrowolne”.

Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.