powrót
Stanowisko
KIEROWNIK DZIAŁU TELEINFORMATYKI
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

14.01 12.02

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • IT
Opis stanowiska

• utrzymanie wszystkich systemów informatycznych wykorzystywanych w Muzeum, systemów operacyjnych, telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, stron internetowych i baz danych oraz zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania w Muzeum,
• zarządzanie strukturą teleinformatyczną Muzeum oraz planowanie jej rozwoju,
• monitorowanie systemów, tworzenie kopii zapasowych, konfigurowanie sprzętu oraz instalowanie nowego oprogramowania i oprzyrządowania;
• udzielenie niezbędnej pomocy pracownikom Muzeum w zakresie użytkowania i prawidłowej eksploatacji zasobów teleinformatycznych i związanych z nimi urządzeń; urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu audiowizualnego,
• współtworzenie, wdrażanie i realizacja zasad polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego,
• współpraca z Działem Zamówień w zakresie przygotowania i prowadzenia konkursów oraz postępowań z zakresu zamówień publicznych związanych z teleinformatyką dla Muzeum;
• współpraca z Działem Zamówień Publicznych w zakresie sporządzania zapytań ofertowych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówień z zakresu teleinformatyki,
• przygotowywanie i obsługa systemów audiowizualnych na potrzeby wystawy stałej i wystaw czasowych Muzeum,
• bieżące doradztwo w zakresie teleinformatyki;
• przygotowanie projektów wszystkich wymaganych prawem sprawozdań z realizacji programów wieloletnich oraz okresowych dotyczących realizacji zadań w zakresie teleinformatyki w Muzeum;
• sporządzanie projektów wieloletnich wymaganych prawem sprawozdań z realizacji wieloletnich programów i okresowych planów pracy dla Działu Teleinformatyki;
• realizacja zatwierdzonych przez Dyrektora Muzeum, wieloletnich programów i okresowych planów pracy Działu Teleinformatyki;
• sporządzanie projektów planów rzeczowych, finansowych i sprawozdań oraz wniosków finansowych w zakresie zadań Działu Teleinformatyki;
• sporządzanie projektów okresowych sprawozdań merytorycznych na temat realizacji zadań

Wymagania

• wykształcenie wyższe w dziedzinie informatyki, cybernetyki lub nauk pokrewnych,
• min. 3 lata doświadczenia w pracy na kierowniczym stanowisku o podobnym charakterze,
• znajomość tematyki związanej z rozwiązaniami cyfrowymi, infrastrukturą teleinformatyczną, jej projektowaniem i wdrażaniem,
• doświadczenie w zarządzaniu urządzeniami sieciowymi, serwerami, urządzeniami końcowymi, mobilnymi i ich utrzymaniem,
• znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i gotowość do ich wdrożenia w środowisku Muzeum,
• doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania właściwego dla pracy biurowej, cyfrowej archiwizacji danych, digitalizacji materiałów wizualnych i ich prezentacji etc.,
• umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu,
• umiejętność pracy w deficycie czasu,
• kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość.

Mile widziane:

• preferowane doświadczenie z wdrożeń narzędzi teleinformatycznych w instytucjach kultury,
• pożądana znajomość języka angielskiego,

Oferujemy

Oferujemy:
• umowę o pracę;
• możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji;
• pracę w rozwijającej się instytucji;
• pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w centrum Warszawy.

Warunki aplikowania

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 13 lutego 2022 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: KIEROWNIK DZIAŁU TELEINFORMATYKI

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
2. Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.