powrót
Stanowisko
Kierownik Działu Marketingu
Umowa
etat
Wynagrodzenie

4.500—5.500 PLN brutto

Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

20.08 19.09

Słowa kluczowe
  • Marketing
Opis stanowiska

1) budowanie we współpracy z Oddziałami i Działami Muzeum zgodnego z misją Muzeum oraz spójnego w zakresie identyfikacji wizualnej wizerunku Muzeum;
2) przygotowywanie materiałów reklamowo-promocyjnych we współpracy z Działem Wydawnictw;
3) promocja we współpracy z Oddziałami i Działami Muzeum bieżącej działalności Muzeum poprzez projektowanie i realizowanie kampanii promocyjnych i społecznych;
4) prowadzenie strony internetowej Muzeum oraz profili Muzeum na portalach społecznościowych;
5) ewaluacja działalności prowadzonej przez Muzeum, w tym prowadzenie ewidencji i statystyki ruchu zwiedzających Muzeum, prowadzenie badań opinii publicznej;
6) sporządzanie planów, sprawozdań, informacji i wniosków z działalności Działu

Wymagania

 wykształcenie: wyższe
 umiejętność pracy w zespole,
 odpowiedzialność,
 samodzielność,
 komunikatywność.

Oferujemy

 ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 stabilne zatrudnienie,
 wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 pakiet świadczeń socjalnych,
 możliwość rozwoju zawodowego.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
 CV,
 kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
 Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest zamieszczona na stronie: https://mng.bip.gov.pl/oferty-pracy/
Informacje dodatkowe:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk
z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko Kierownika Działu Marketingu”
w terminie do dnia 19 września 2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.
Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.
Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one protokolarnemu zniszczeniu

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.