powrót
Stanowisko
Kierownik Działu Kultury Wsi
Umowa
etat
Miasto
Radom
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

16.02 26.02

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

1) kierowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Działu Kultury Wsi,
2) tworzenie i realizacja planu finansowego Działu,
3) sporządzanie sprawozdań związanych z pracą Działu,
4) przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków na dofinansowanie projektów przez podmioty zewnętrzne,
5) nadzór nad pracą badawczą, kolekcjonerską, wystawienniczą i popularyzatorską Działu,
6) nadzór nad obsługą przewodnicką,
7) prowadzenie badań naukowych i kwerend w zakresie działalności muzeum;
8) opracowywanie scenariuszy wystaw, ich harmonogramów oraz preliminarzy,
9) opracowywanie publikacji i katalogów zbiorów; przygotowywanie wydawnictw, koordynacja procesu wydawniczego;
10) opracowywanie i realizacja projektów, programów oraz wydarzeń o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim;
11) reprezentowanie muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.

Wymagania

1) wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie związane z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów - kierunek/specjalność: Etnologia i Antropologia Kulturowa, Historia, Historia Sztuki, Kulturoznawstwo,
2) studia podyplomowe związane z działalnością podstawową muzeum lub dorobek zawodowy w zakresie ustawowej działalności muzeów,
3)praca w muzeum na stanowisku kustosza, adiunkta lub konserwatora w muzealnictwie,
4) praktyczna znajomość zasad kontroli zarządczej oraz marketingu,
5) praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i zagadnień kadrowych,
6) praktyczna znajomość przepisów prawa dotyczącego działalności muzeum,
7) doświadczenie związane z gromadzeniem i naukowym opracowywaniem zbiorów, urządzaniem wystaw i udostępnianiem zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych, organizowaniem badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych, prowadzeniem działalności edukacyjnej, artystycznej, upowszechniającej kulturę lub wydawniczej,
8) znajomość historii muzealnictwa oraz znajomość współczesnych problemów dotyczących muzealnictwa i kultury,

Oferujemy

1) ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
2) stabilne zatrudnienie;
3) wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego;
4) pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych;
5) możliwość rozwoju zawodowego

Warunki aplikowania

1) CV;
2) list motywacyjny;
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Radomskiej
ul. Szydłowiecka 30, 26-600 Radom (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: muzeumwsi@muzeum-radom.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2021 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: kierownik działu kultury wsi”.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.