powrót
Stanowisko
Kierownik Działu Dokumentacji i Publikacji Departamentu Tańca
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

08.10 22.10

Słowa kluczowe
  • Sztuka
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Zadania:
• zarządzanie zespołem pracowników działu i koordynowanie realizowanych przez nich zadań zgodnie z wewnętrznymi procedurami i ustaleniami,
• zarządzanie projektami obszaru tańca realizowanymi przez dział,
• opracowywanie i aktualizacja regulaminów prowadzonych projektów z obszaru tańca,
• budżetowanie i kosztorysowanie projektów oraz tworzenie baz danych na potrzeby projektów,
• kontrolowanie prawidłowości rozliczeń projektów w ramach umów o współorganizacji i umów cywilno-prawnych,
• sporządzanie raportów merytorycznych oraz finansowych z przebiegu realizacji projektów zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
• efektywne zarządzanie ryzykiem projektowym i zmianami w projektach,
• współpraca z partnerami NIMiT w nadzorowanym obszarze,
• redagowanie treści zamieszczanych na stronach internetowych NIMiT z obszaru tańca,
• udział w wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez NIMiT,
• udział w pracach komisji oceniających wnioski składane w ramach projektów prowadzonych przez dział,
• nadzorowanie poprawności przygotowywanych dokumentów, umów i informacji pod kątem zgodności z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawą Prawo zamówień publicznych,
• nadzorowanie poprawności informacji sporządzanych na potrzeby sprawozdawczości dla organu nadzorującego NIMiT i innych jednostek administracji rządowej,
• współpraca z radcą prawnym przy wypracowywaniu dokumentacji projektowych (regulaminów, umów, załączników, aneksów, innych),
• raportowanie do właściwego zastępcy dyrektora.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: taniec, teatrologia/wiedza o teatrze, kulturoznawstwo, historia sztuki, teoria muzyki, muzykologia, filologia polska, dziennikarstwo, zarządzanie w kulturze lub pokrewne),
• minimum roczne doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
• umiejętność organizowania pracy własnej i podległych pracowników,
• znajomość przepisów prawnych o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
• doświadczenie w zarządzaniu i koordynowaniu projektami, w tym projektami z udziałem środków publicznych,
• doświadczenie w redagowaniu tekstów,
• wiedza na temat realizowania procesu wydawniczego,
• wiedza na temat współczesnego życia tanecznego w Polsce (instytucje, artyści, wydarzenia).

Wymagania dodatkowe:

• podstawowa znajomość środowiska MS Office, Excela lub innych programów do pracy biurowej,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• odpowiedzialność, zaangażowanie, kreatywność, samodzielność,
• rzetelność i bardzo dobra organizacja pracy,
• wysokie umiejętności interpersonalne.

Mile widziane:
• doświadczenie w pisaniu tekstów popularno-naukowych oraz naukowych,
• doświadczenie w pracy badawczej,
• znajomość podstawowa przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Oferujemy

Oferujemy:
• zatrudnienie na pełen etat w państwowej instytucji kultury,
• dofinansowanie do dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
• dofinansowanie do wypoczynku urlopowego,
• pracę w niedużym, zaangażowanym zespole,
• miejsce pracy w samym sercu Warszawy.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 22 października 2021 roku na adres: hr@nimit.pl
Prosimy o wpisanie w temacie maila: „rekrutacja – kierownik działu” .

Uprzejmie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zapraszamy tylko wybranych kandydatów.

Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.)”

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany rozpatrywaniem Pani/Pana kandydatury w późniejszych rekrutacjach prosimy o dopisanie w CV oświadczenia o następującej treści:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 94/46 WE (dalej zwane RODO), 7. informujemy iż szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez NIMiT można znaleźć w naszej Polityce Prywatności pod adresem https://nimit.pl/rodo/.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.