powrót
Stanowisko
Kierownik Działu Administracyjno-Inwestycyjnego
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

24.11 10.12

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
  • Obsługa techniczna
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

1. Nadzór i koordynacja prac związanych z realizacją całości inwestycji związanej z powstaniem Muzeum KL Plaszow, a w szczególności współpraca z Inwestorem Zastępczym w tym zakresie.
2. Nadzór nad realizacją zleconych zadań w zakresie opracowywania dokumentacji projektowych oraz bieżącego utrzymania technicznego obiektów budowlanych i terenu Muzeum KL Plaszow.
3. Bieżący nadzór nad realizacją zadań firm wykonawczych oraz wykonywanie odbiorów zleconych prac budowlanych, porządkowych i innych wraz z kontrolą jakości prac i terminów realizacji.
4. Kompletowanie i opiniowanie dokumentacji technicznej związanej z realizowanymi zadaniami, w tym w szczególności dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wycen prac projektowych i kosztorysów inwestorskich.
5. Występowanie do odpowiednich urzędów o wydanie pozwoleń na budowę, zgłoszeń prac budowlanych, decyzji, opinii oraz konsultowanie z projektantami, wykonawcami, urzędami oraz innymi instytucjami wszelkich uzgodnień na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
6. Udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej na wykonywanie usług projektowych i robót budowlanych i innych, w tym w szczególności wniosków o wszczęcie postępowania i opisów przedmiotu zamówienia.
7. Sporządzanie projektów umów.
8. Planowanie i rozliczanie kosztów zadań, bieżące opracowywanie i analiza raportów oraz sprawozdań dla potrzeb projektów
9. Archiwizowanie dokumentów dotyczących realizowanych zadań.
10. Bieżące administrowanie terenem Muzeum KL Plaszow, w tym m. in. koordynacja sprzątania i pielęgnacji zieleni.

Wymagania

1. Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek budownictwo.
2. Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
3. Znajomość regulacji prawnych z zakresu Prawa Budowlanego, warunków technicznych, obowiązujących norm i przepisów budowlanych oraz BHP.
4. Znajomość procedur administracji architektoniczno-budowlanej.
5. Doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z realizacją projektów inwestycyjnych, mile widziane doświadczenie w realizacji pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.
6. Znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi.
7. Znajomość zagadnień z zakresu wdrażania projektu, zarzadzania projektem, rozliczaniem i sprawozdawczością projektu.
8. Praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy i zestawień.
9. Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel oraz programów typu AutoCad.
10. Zaangażowanie, dokładność, samodzielność.
11. Kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Oferujemy

• rodzaj umowy – umowa o pracę,
• wymiar czasu pracy – pełny etat,
• miejsce pracy: Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji); miejsce wykonywania pracy: Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Kraków, ul. Lipowa 4,
• godziny pracy: zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy).

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji) z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
• list motywacyjny.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@plaszow.org do 10.12.2021 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Kierownik Działu Administracyjno-Inwestycyjnego w Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji)”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko Kierownik Działu Administracyjno-Inwestycyjnego w Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji) prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w poniższym załączniku oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) załączonego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być wzięta pod uwagę.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.