powrót
Stanowisko
Kierownik do Biblioteki dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

03.03 17.03

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
Opis stanowiska

1. przygotowywanie oraz realizacja planów pracy
2. koordynowanie pracy zespołu
3. współpraca z organizacjami i instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji misji Biblioteki
4. inicjowanie działań w zakresie edukacyjno-kulturalnym
5. śledzenie rynku wydawniczego oraz dobór materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb placówki
6. wypożyczanie materiałów bibliotecznych
7. prowadzenie statystyk oraz sprawozdań z działalności placówki

Wymagania

1. wykształcenie wyższe kierunkowe
2. doświadczenie zawodowe w obszarze pracy biblioteki lub innej instytucji kultury (min. 5 lat)
3. ogólna wiedza z zakresu literatury
4. bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne
5. biegła obsługa pakietu MS Office
6. umiejętność posługiwania się narzędziami promocji
7. wysoka kultura osobista

Dodatkowe zalety kandydata:
1. doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem (min. 2 lata)
2. znajomość formatu MARC21 rekordu bibliograficznego

Oferujemy

1. zatrudnienie od maja 2023 r. na podstawie umowy o pracę
2. pełny wymiar czasu pracy
3. wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania
4. świadczenia socjalne (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, karty Multisport, biletów do kina oraz teatru)
5. możliwość wykupienia pakietu medycznego
6. możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie

Warunki aplikowania

CV oraz list motywacyjny należy przesłać do 17 marca 2023 r. na adres: kadry@bpwola.waw.pl lub Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa. Dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem
Pracownik kadr telefonicznie lub mailem zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełnią postawione wymagania.

Kandydatka / -t składa oświadczenie woli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.)”.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.