powrót
Stanowisko
Kierownik Biblioteki Manhattan
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

01.06 23.06

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Biblioteka
  • Edukacja
Opis stanowiska

Do głównych obowiązków kierownika Biblioteki Manhattan należy:
•ustalanie podziału obowiązków podległych pracowników zgodnie z obowiązującym zakresem działania filii,
•udzielanie instruktażu nowo przyjętym pracownikom w zakresie techniki bibliotecznej i warsztatu informacyjnego,
•sporządzanie sprawozdawczości GUS, sprawozdań i analiz oraz innych informacji dotyczących czytelnictwa i funkcjonowania filii,
•planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników,
•inicjowanie współpracy na rzecz rozwijania czytelnictwa i upowszechniania kultury,
•współpraca z innymi instytucjami kultury i organizacjami sąsiadującymi z filią i funkcjonującymi w środowisku mieszkańców dzielnicy,
•organizowanie działań promujących książkę i bibliotekę,
•kształtowanie profilu zbiorów oraz przestrzeganie zasad gospodarki materiałami bibliotecznymi,
•organizowanie udostępniania zbiorów czytelnikom i przestrzeganie regulaminu w tym zakresie,
•analizowanie wykorzystania zbiorów bibliotecznych oraz badanie potrzeb czytelniczych środowiska,
•rzetelne prowadzenie statystyki i dokumentacji ruchu czytelniczego.

Wymagania

•wykształcenie wyższe (w stopniu magistra),
•udokumentowany 5– letni staż pracy w bibliotece,
•znajomość rynku wydawniczego,
•bardzo dobra znajomość bibliotecznego programu obsługi zbiorów i czytelników PATRON,
•umiejętność zarządzania wieloosobowym zespołem pracowników,
•umiejętność efektywnego zarządzania czasem i priorytetami,
•wysokie umiejętności organizacyjne i samodzielność w prowadzeniu powierzonych zadań,
•umiejętność nawiązywania kontaktów z partnerami zewnętrznymi.

Oferujemy

Charakterystyka pracy na stanowisku Kierownika Biblioteki Manhattan:
•zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,0 etatu,
•praca od poniedziałku do soboty w przedziale czasowym 7:30 – 21:00, 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu,
•praca w zespole 17-osobowym (razem z kierownikiem),
•Wynagrodzenie miesięczne – pensja zasadnicza od 3 700 zł brutto + dodatek funkcyjny 900 zł brutto + ewentualny dodatek stażowy,
•miejsce pracy: Biblioteka Manhattan, CH Manhattan, Al. Grunwaldzka 82, Gdańsk.

Warunki aplikowania

Aby aplikować na stanowisko Kierownika Biblioteki Manhattan należy przygotować koncepcję funkcjonowania placówki na najbliższe 3 lata i złożyć ją na adres: wbp@wbpg.org.pl do 23 czerwca 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 2 lipca 2021 roku. Przewidywany termin zatrudnienia – 1 sierpnia 2021 r.
Wszelkich informacji na temat funkcjonowania Biblioteki Manhattan udziela Pani Magdalena Borowik - Kierownik Biblioteki Manhattan: magda_borowik@wbpg.org.pl, tel. 500 00 81 lub Pani Anna Marszalec – kierownik Działu Organizacji Sieci Miejskiej: anna_marszalec@wbpg.org.pl, tel.58 301 44 85

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym po adresem: praca@wbpg.org.pl (z dopiskiem „Kierownik Biblioteki Manhattan” w temacie wiadomości).
Do przesłanych dokumentów prosimy załączyć pierwszą lub obie klauzule (w zależności od decyzji kandydata):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.
Oferty należy składać do 23 czerwca 2021 r.
Po weryfikacji Państwa dokumentów zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami celem zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.