powrót
Stanowisko
Kasjer
Umowa
dzieło / na zlecenie
Miasto
WARSZAWA
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

28.10 30.11

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

• sprzedaż biletów wstępu do muzeum oraz na wydarzenia kulturalne, w tym z zakresu edukacji muzealnej na terenie Muzeum
• obsługa systemu rezerwacji i sprzedaży biletów - iKSORIS
• obsługa kasy fiskalnej - przyjmowanie wpłat
• udzielanie podstawowych informacji o Muzeum oraz wydarzeniach w muzeum

Wymagania

• znajomość języka angielskiego (minimum poziom A2)
• dokładność i skrupulatność
• wysoka kultura osobista
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy

• umowę zlecenie początkowo na 3 - miesięczny okres

Warunki aplikowania

Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@mt514.pl lub w wersji tradycyjnej na adres Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-958 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – kasjer) w terminie do 30 listopada 2021 r.

W CV proszę umieścić klauzulę:
Niniejszym w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą przy ul. Prymasa A. Hlonda 1, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@mt514.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej.
W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: inspektor.rodo@mt514.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.