powrót
Stanowisko
Kasjer
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

28.09 15.10

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
a) prowadzenie sprzedaży towarów i usług będących w ofercie Muzeum w programie
sprzedaży Iksoris
b) sporządzanie dziennych raportów kasowych wraz z niezbędna dokumentacją w
programie Comarch ERP XL
c) obsługa urządzeń fiskalnych
d) wystawianie faktur gotówkowych
e) codzienne rozliczanie stanu gotówki w kasie po zakończonej sprzedaży
f) obsługa telefoniczna klientów
g) przygotowanie ekspozycji z towarami
h) informowanie klientów o aktualnej ofercie muzeum i działających oddziałach
i) obsługa klientów w ramach programów zleconych przez UMK
j) kontrolowanie stanów magazynowych w magazynach kasy
k) wykonywanie innych zadań dotyczących obsługi kasy, wynikających z wewnętrznych
uregulowań Muzeum

Wymagania

Wymagania niezbędne:
a) biegła obsługa komputera
b) wykształcenie średnie
c) niekaralność
d) umiejętność pracy pod presją czasu i jednoczesnego koordynowania kilku zadań
e) dyspozycyjność i punktualność
f) komunikatywność

Wymagania dodatkowe (fakultatywnie):
a) znajomość obsługi programów finansowo księgowych firmy Comarch
b) znajomość obsługi programów dotyczących sprzedaży usług kulturalnych
c) znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia
sprzedaży
d) doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta
e) znajomość języków obcych

Umiejętności i predyspozycje:
a) dokładność, systematyczność, uczciwość
b) zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania, terminowość, sumienność
c) umiejętność pracy pod presją czasu

d) umiejętność pracy w zespole
e) wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny

Oferujemy

Wymiar zatrudnienia:
a) rodzaj umowy: umowa o prace
b) wymiar zatrudnienia: pełny etat
c) liczba etatów: 1
d) miejsce pracy: ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków,
al. Pokoju 68, 31-580 Kraków

Warunki aplikowania

Termin i sposób składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie droga elektroniczną z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko Kasjer” na adres: rekrutacja@mim.krakow.pl w nieprzekraczalnym
terminie 15 października 2021 r.
Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
Dokumenty winny być przesłane bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda
Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku
utrwalonego na przesłanym zdjęciu.
Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji.
Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacja na temat sposobu
przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym w ogłoszeniu o naborze na
wolne stanowisko.
Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie
Kandydatami.
Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani droga elektroniczną o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.
Wynik przeprowadzonego naboru podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty
zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od
momentu otrzymania CV).
Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją na temat sposobu
przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym na stronie internetowej BIP w
zakładce praca.
Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zgodnie z RODO* zostałem poinformowany o tym że:
1. administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum
Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), z siedziba przy ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060
Kraków jako pracodawca.

2. kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@mimk.com.pl
3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ob

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.