powrót
Stanowisko
Inspektor Ochrony Danych
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

08.01 18.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Film
  • IT
  • Marketing
  • Nowe media
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

• Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w CKF m.in.:
o informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie mu w tej sprawie,
o monitorowanie przestrzegania zapisów RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,
o podejmowanie działań zwiększających świadomość Pracowników CKF w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji,
o przeprowadzanie i inicjowanie szkoleń z obszaru ochrony danych i bezpieczeństwa informacji dla Pracowników CKF,
o przeprowadzanie audytów w obszarze ochrony danych w procesach przetwarzania CKF,
o udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
o współpraca z organem nadzorczym,
o pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych.
• Współudział w tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych polityk i procedur w zakresie dotyczącym danych osobowych,
• Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi CKF w zakresie prawidłowego przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych,
• Obsługa naruszeń ochrony danych osobowych,
• Prowadzenie rejestrów związanych z przetwarzaniem i ochroną danych (rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania, rejestr umów powierzenia i in.),
• Wykonywanie czynności związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą

Wymagania

Oczekiwania:
• Wykształcenie wyższe,
• Wiedza fachowa na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych,
• Co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w obszarze ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
• Znajomość aktualnych przepisów z obszaru ochrony danych osobowych,
• Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i nastawienie na współpracę,
• Bardzo dobra organizacji pracy własnej.
• Zaangażowanie, asertywność, odpowiedzialność i samodzielność w realizowaniu powierzonych zadań
Mile widziane:
• Studia podyplomowe z zakresu ochrony danych/bezpieczeństwa informacji,
• Znajomość wymagań normy ISO 27001,
• Doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego,
• Znajomość specyfiki działalności Instytucji Kultury.

Oferujemy

1. Umowę o pracę w wymiarze 1/3 etatu; planowana data rozpoczęcia współpracy od 1.02.2021;
2. Pracę na samodzielnym stanowisku w dynamicznie rozwijającej się, samorządowej instytucji kultury w Warszawie;
3. Udział w wytyczaniu kierunków rozwoju instytucji, projektowanie i wdrażanie strategii administrowania adekwatnych do jej zmieniających się potrzeb;
4. Możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach i w doskonaleniu zawodowym;
5. Fantastyczny zespół i dobrą atmosferę pracy.

Warunki aplikowania

Oferty prosimy przesłać w terminie do dnia 18.01.2021 roku mailem na adres: rekrutacja@ckf.waw.pl
Oferty powinny zawierać dokumenty z poniższej listy (w postaci nieedytowalnych plików pdf):
1. CV wraz z listem motywacyjnym;
2. Opcjonalnie. Jeśli chcesz brać udział w naszych kolejnych rekrutacjach, dołącz podpisane własnoręcznie oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych poniższej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą w Warszawie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
Informacje na temat przetwarzania danych:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy jest Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/18 (dalej Administrator lub CKF), wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Dyrektora Centrum.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.