powrót
Stanowisko
Historyk/Historyczka (historia Żydów polskich XIX lub XX w.)
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

27.08 15.09

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:
Merytoryczne wsparcie działań Muzeum w zakresie znajomości historii i kultury Żydów polskich w XIX i/lub XX wieku, w tym:
• przygotowywanie ekspertyz naukowych i opinii merytorycznych wspierających działania programowe Muzeum (m.in. wystawy, programy naukowe, programy edukacyjno-kulturalne, wydawnictwa), w tym zlecanie ww. czynności na zewnątrz;
• przygotowywanie treści programu naukowego i popularnonaukowego Muzeum (m.in. wykłady otwarte, konferencje, warsztaty i seminaria naukowe);
• nadzór merytoryczny nad realizacją programów naukowych i popularnonaukowych Muzeum;
• nawiązywanie kontaktów z instytucjami naukowymi i akademickimi pod kątem rozwijania programu Muzeum;
• pisanie tekstów naukowych i popularno-naukowych;
• reprezentowanie Muzeum na konferencjach i podczas innych wydarzeń naukowych;
• wypowiadanie się w mediach na tematy historyczne.

Wymagania

Wymagania:
• co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie historii lub pokrewnych nauk humanistycznych;
• udokumentowany dorobek naukowy związany z historią i kulturą Żydów polskich;
• doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów popularnonaukowych, naukowych lub badawczych;
• biegła znajomość języka polskiego;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. B2);
• praktyczna umiejętność obsługi komputera i znajomość MS Office;
• wysoko rozwinięta umiejętność autoprezentacji;
• wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole);
• umiejętność nawiązywania, budowania i utrzymywania relacji z przedstawicielami instytucji naukowych i akademickich;
• kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie w tworzenie treści programowych Muzeum.

Mile widziane:
• znajomość języka jidysz lub hebrajskiego;
• znajomość innych języków obcych;
• publikacje lub udział w projektach naukowych w języku angielskim;
• doświadczenie w pracy dydaktycznej i przy projektach popularyzujących wiedzę;
• doświadczenie w zdobywaniu i realizowaniu grantów na działalność naukową.

Oferujemy

Oferujemy:
• umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (możliwość zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy, minimum 1/2 etatu);
• pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
• możliwość rozwoju zawodowego.

Warunki aplikowania

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do 15.09.2021 r.
W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: DNA/HI

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.