powrót
Stanowisko
Główny Specjalista
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

13.01 31.01

Słowa kluczowe
  • Obsługa techniczna
Opis stanowiska

- przeprowadzanie codziennych oględzin nieruchomości i urządzeń celem zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i konserwacji
- koordynowanie prac nad utrzymaniem w stałej sprawności technicznej instalacji i urządzeń w obiektach Biblioteki
- przygotowywanie zleceń dla firm zewnętrznych
- przygotowywanie pism
- zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych
- wykrywanie usterek budowlanych lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń i instalacji
- przyjmowanie od innych działów informacji o usterkach i nieprawidłowościach w działaniu urządzeń i instalacji
- koordynowanie działań naprawczych
- kontrola realizacji prac remontowych, kontrola prac inwestycyjnych na terenie Biblioteki
- nadzór nad realizacją i rozliczenie usług świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz Biblioteki w zakresie serwisowania i bieżącej konserwacji urządzeń i instalacji, dostawy energii elektrycznej, ciepła i wody, telekomunikacji
- koordynacja nad wykonaniem obligatoryjnym przeglądów budowlanych i kominiarskich
- organizacja i nadzorowanie prac związanych z wyposażeniem obiektów Biblioteki w sprawny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, znaki ewakuacyjne i inne urządzenia służące bezpieczeństwu p.poż. w porozumieniu z Głównym Specjalistą ds. ochrony p.poż.
- prowadzenie rejestru faktur i zestawienia kosztów Działu Technicznego
- wykonywanie innych prac związanych z pracą Działu Technicznego na polecenie zwierzchników

Wymagania

- wykształcenie średnie (preferowane budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika
- znajomość instalacji technicznych i automatyki budynkowej (systemy p.poż., KD, SWiN)
- dobra znajomość pakietu MS Office
- umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji z klientami, wykonawcami, zarządcami budynków,
- umiejętność pracy w zespole;
- sumienność, samodzielność, staranność;

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, pakiet socjalny.

Warunki aplikowania

Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
- osobiście/pocztą kurierską, w siedzibie Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Koszykowa 26/28, I piętro, pokój nr A107, Dział Spraw Pracowniczych i Płac, w zamkniętym opakowaniu, z umieszczonym oznaczeniem: „Rekrutacja, Nr ref. KDR. 110.1.22”.
- pocztą tradycyjną, na adres: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa, skr. 365, z dopiskiem: „Rekrutacja, Nr ref. KDR.110.1.22”,
- drogą elektroniczną, w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres: kadry@365.koszykowa.pl, w tytule maila: „Rekrutacja, Nr ref. KDR. 110.1.22”.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.