powrót
Stanowisko
GŁÓWNY SPECJALISTA W DZIALE NAUKOWYM
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

07.10 31.10

Słowa kluczowe
  • Literatura
  • Muzeum
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Do zadań pracownika należeć będzie:
• samodzielne pisanie tekstów o charakterze naukowym i popularnonaukowym
• przygotowywanie opracowań dotyczących getta warszawskiego, innych gett na terenie okupowanej II Rzeczypospolitej, Zagłady Żydów w Warszawie i Polsce
• udział w programach wydawniczych, edukacyjnych i wystawienniczych prowadzonych w muzeum
• prowadzenie kwerend archiwalnych, bibliograficznych i ikonograficznych
• współpraca z innymi instytucjami naukowymi i archiwami w kraju i za granicą
• organizacja warsztatów i konferencji naukowych oraz popularnonaukowych
• udział w działaniach promocyjnych muzeum
• udział w innych, bieżących pracach muzeum

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych,
• doświadczenie w zakresie prowadzenia badań i kwerend archiwalnych,
• aktywny udział w życiu naukowym potwierdzony publikacjami i uczestnictwem w konferencjach naukowych,
• zainteresowania naukowe związane z historią i topografią Warszawy; warszawskiej społeczności żydowskiej, w tym getta warszawskiego; II wojny światowej; Zagłady Żydów; historii i tradycji żydowskiej,
• zainteresowania naukowe związane z historią XX wieku
• znajomość tematyki związanej z profilem Muzeum,
• umiejętność pracy w zespole i doświadczenia o charakterze organizacyjnym,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych, tworzenia baz danych,
• kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość.

Mile widziane:
• znajomość innych języków obcych, w tym szczególnie języka jidysz lub hebrajskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego,
• doświadczenie w pozyskiwaniu środków z grantów krajowych i zagranicznych na realizację projektów naukowych,
• umiejętności z zakresu organizacji wydarzeń naukowych oraz procesu przygotowywania publikacji
• umiejętności z zakresu przygotowywania wystaw o tematyce historycznej

Oferujemy

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji,
• pracę w rozwijającej się instytucji,
• pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 31 października 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: GŁÓWNY SPECJALISTA W DZIALE NAUKOWYM

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
2. Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, , ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane os

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.