powrót
Stanowisko
Główny Specjalista/Specjalistka w Dziale Administracji
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

08.01 18.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Film
  • IT
  • Kadry
  • Księgowość
  • Marketing
  • Obsługa techniczna
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

1. Obsługa organizacyjna Instytucji, prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją i zarządzaniem;
2. Przygotowanie i sporządzanie w porozumieniu z Kierownikiem Działu Administracji lub Dyrekcją CKF procedur, przepisów wewnętrznych bądź dokumentacji, których wdrożenie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaleceń organów nadzorujących i kontrolnych, postanowień zawartych umów, stosowania najlepszych praktyk biznesowych oraz monitorowanie tych aktów pod kątem spójności, kompletności, zgodności z celami statutowymi;
3. Inicjowanie i tworzenie procedur, przepisów wewnętrznych bądź dokumentacji, których wdrożenie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaleceń organów nadzorujących i kontrolnych, postanowień zawartych umów, stosowania najlepszych praktyk biznesowych;
4. Zapewnienie sprawności biura w zakresie eksploatacji i infrastruktury biurowej;
5. Przygotowywania i prowadzenie kontroli nad realizacją budżetów i harmonogramów działu administracyjnego, w tym monitorowanie kierowników działów pod kątem poprawności prowadzenia dokumentacji prawnej i zgodności budżetowej z wytycznymi dyrektora;
6. Kontrola nad prowadzonymi inwestycjami, remontami i modernizacjami CKF;

Wymagania

1. Przynajmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
2. Staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności w instytucji kultury – będzie dodatkowym atutem;
3. Doświadczenie w budżetowaniu działań instytucji kultury;
4. Wykształcenie wyższe magisterskie lub w toku, preferowane kierunki – prawo, administracja, zarządzanie lub doświadczenie nabyte w stanowiskach związanych z wyżej wymienionym zakresem obowiązków;
5. Dobra znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, zamówień publicznych i finansów publicznych.
6. Znajomość branży filmowej i środowiska instytucji kultury.

Oferujemy

1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
2. Pracę w dynamicznie rozwijającej się, samorządowej instytucji kultury w Warszawie;
3. Możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach i w doskonaleniu zawodowym;
4. Fantastyczny zespół i dobrą atmosferę pracy.

Warunki aplikowania

Oferty prosimy przesłać w terminie do dnia 18.01.2021 roku mailem na adres: rekrutacja@ckf.waw.pl

Oferty powinny zawierać dokumenty z poniższej listy (w postaci nieedytowalnych plików pdf):
1. CV wraz z listem motywacyjnym;
2. Opcjonalnie. Jeśli chcesz brać udział w naszych kolejnych rekrutacjach, dołącz podpisane własnoręcznie oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych poniższej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą w Warszawie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
Informacje na temat przetwarzania danych:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy jest Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/18 (dalej Administrator lub CKF), wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Dyrektora Centrum.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.