powrót
Stanowisko
Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. zamówień publicznych
Umowa
etat
Wynagrodzenie

5500—7500 PLN brutto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

12.11 11.12

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
  • Muzeum
Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:
●opracowanie planów i prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
●organizacja i kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych oraz regulacji wewnętrznych,
●bezpośredni udział w pracach komisji przetargowej w charakterze sekretarza w szczególności: przygotowanie SWZ, ogłoszenia o zamówieniu oraz zamieszczenie ogłoszenia w publikatorach, protokołu z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, dokumentów wewnętrznych związanych z prowadzonym postepowaniem, przygotowanie wzoru/projektu umowy, analiza wzoru/projektu umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z przepisami PZP, prowadzenie korespondencji z wykonawcami w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy PZP, analiza i ocena ofert pod kątem zgodności z przepisami Ustawy PZP, prowadzenie obsługi organizacyjnej prac komisji, sporządzanie innych projektów dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
●sporządzanie sprawozdań z udzielonych postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz regulacji wewnętrznych,
●przygotowywanie odpowiedzi na odwołania oraz udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą,
●przygotowanie projektów zmian do wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych,
●czynny udział w pracach zespołów zadaniowych działu operacyjnego (szacowanie kosztów, przygotowywanie odpowiedzi dla MKIDN oraz Urzędu Miasta st. Warszawy w zw. z bieżącymi zapytaniami, interpelacjami dotyczącymi stosowanych procedur, ponoszonych kosztów i wydatków),
●wsparcie realizowanej inwestycji nowego budynku Muzeum w zakresie postępowań przetargowych i opracowywanie niezbędnej dokumentacji.

Wymagania

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:
●wykształcenia wyższego (kierunki techniczne, prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne),
●minimum trzyletniego, udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenia zamówień publicznych, w szczególności postępowań pow. 130 000 zł,
●biegłej znajomości Prawa zamówień publicznych,
●mile widziana znajomość Prawa Budowlanego,
●biegłej znajomości obsługi programu Excel,
●zdolności organizacyjnych, umiejętności planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej,
●komunikatywności, samodzielności, dokładności i rzetelności.

Oferujemy

•zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
•wynagrodzenie zasadnicze w wysokości między 5500 - 7500 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
•dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy).

Warunki aplikowania

Jak aplikować?
CV prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DO/GS/11/21
Na aplikacje czekamy do 11.12.2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.