powrót
Stanowisko
Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. technicznych
Umowa
etat
Wynagrodzenie

8000—10000 PLN brutto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

20.12 19.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
  • Obsługa techniczna
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:
• reprezentowanie Zamawiającego względem Generalnego Wykonawcy, Projektanta, Inżyniera Kontraktu,
• ocena wprowadzanych rozwiązań przez projektanta/GW - zamiennych/równoważnych zwłaszcza pod względem kosztów, czasu realizacji, pozytywnego efektu dla Zamawiającego,
• przygotowywanie formalnej korespondencji kontraktowej z Generalnym Wykonawcą dotyczącą realizowanego kontraktu (roszczenia, zmiany kontraktowe, egzekwowanie obowiązków kontraktowych),
• analiza i ocena dokumentacji projektowej w zakresie ryzyka dotyczącego zmian, tym samym ich wpływ na koszty i czas realizacji,
• wsparcie w nadzorowaniu i zarządzaniu procesem budowy zgodnie z przyjętymi standardami,
• wspieranie wszelkich działań związanych z obsługą procesu inwestycyjnego,
• wsparcie w nadzorowaniu prawidłowego i terminowego wywiązywania się z wybranych umów przez podmioty współpracujące z Muzeum w zakresie procesu projektowego Inwestycji,
• wsparcie procesów formalno-prawnych,
• bieżące raportowanie,
• bezpośrednie komunikowanie się z Projektantem (uzgodnienia, wyjaśnianie zagadnień i problemów),
• identyfikacja zdarzeń z zakresu nieprzewidzianych okoliczności,
• planowanie strategii podczas nieprzewidzianych zdarzeń,
• bezpośrednie komunikowanie się z organami administracji państwowej oraz gestorami mediów,
• kontakt z podmiotami zaangażowanymi w proces budowy MSN,
• merytoryczne wsparcie pracowników Działu Inwestycji,
• monitorowanie oraz kontrolowanie kosztów kontraktu względem harmonogramu,
• pomoc w koordynowaniu obiegu dokumentacji Działu Inwestycji,
• elektroniczne i cyfrowe archiwizowanie dokumentów projektowych oraz dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją Inwestycji,
• pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówień w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Dział Inwestycji,
• pomoc w organizowaniu spotkań oraz innych bieżących administracyjno-formalnych czynności Działu ds. Inwestycji.

Wymagania

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:
• wykształcenia wyższego inżynierskiego (budownictwo, architektura lub pokrewne),
• minimum 7-letniego doświadczenia zdobytego w trakcie realizacji kontraktów kubaturowych najlepiej o wartości ok. 50 milionów złotych i powyżej,
• znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu biegłym,
• doświadczenia w monitorowaniu i egzekwowaniu obowiązków kontraktowych,
• umiejętności analizowania oraz sporządzania harmonogramów (m. in. robót budowlanych, składania dokumentacji),
• umiejętności czytania i interpretowania dokumentacji technicznej: projektu budowlanego, wykonawczego, warsztatowego branży budowlanej (mile widziana znajomość branży instalacyjnej);
• umiejętności sporządzania raportów,
• umiejętności sporządzania pism kontraktowych,
• umiejętności pozyskiwania informacji od osób zaangażowanych w proces inwestycyjny (w celu opracowywania wkładu merytorycznego do pism kontraktowych),
• znajomości prawa budowlanego (w tym warunków technicznych),
• biegłości w pracy z pakietem MS Office, obsługi Autocad, Ms-Project, obsługi podstawowej grafiki pdf, obsługi dostępnych komunikatorów,
• umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych,
• komunikatywności, asertywności, samodzielności i dobrej organizacji pracy.

Mile widziane:
• doświadczenie w kontraktach realizowanych na bazie Prawa Zamówień Publicznych,
• uprawnienia budowlane.

Oferujemy

Co oferujemy:
• zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ok. 8000-10000 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
• dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego).

Warunki aplikowania

Jak aplikować?
CV prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DI/GS/12/21
Na aplikacje czekamy do 19.01.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.