powrót
Stanowisko
Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. techniczno-administracyjnych
Umowa
etat
Wynagrodzenie

8000—10500 PLN brutto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

20.12 19.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
  • Obsługa techniczna
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Koordynator procesu projektowania, zakupu, dostaw, montażu i odbiorów wyposażenia nowej siedziby (Furnitures, Fixtures and Equipment) Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie:

1) koordynacja i organizacja procesu projektowania wyposażenia ruchomego z pracownią projektową z uwzględnieniem współpracy z pełnomocnikiem MSN, Inżynierem kontraktu oraz Generalnym Wykonawcą, w szczególności:
a) opracowanie i nadzorowanie budżetu,
b) opracowanie i nadzorowanie harmonogramu prac projektowych,
c) koordynacja prac z Pełnomocnikiem MSN – stworzenie Szczegółowych wytycznych programowych dot. wyposażenia MSN,
d) nadzorowanie prac Projektanta – organizacja spotkań projektowych, tworzenie notatek, koordynacja udzielania odpowiedzi na zadane pytania, wkład merytoryczny do Aneksu nr 10 z TPP,
e) koordynacja prac po stronie Zamawiającego MSN – kierowanie pytań Zespołu Projektowego do MSN, wyjaśnianie niejasnych kwestii technicznych przyszłym użytkownikom budynku, weryfikacja oczekiwań przyszłego użytkownika budynku, opracowywanie potrzeb, konsultowanie zagadnień formalnych z prawnikiem oraz zamówieniowcem,
f) bieżące raportowanie przebiegu prac do dyrektora DI i kierownika DI.
2) koordynacja i organizacja procesu zakupu: planowanie trybów i zakresów przetargów, budżetowanie zadań z podziałem na lata oraz źródła finansowania.
3) koordynacja i organizacja procesu dostaw, montażu i odbiorów: harmonogram spływu zakupionych przedmiotów, konieczność ich wbudowywania z uwzględnieniem wymagań realizacji budowy MSN, określenie konieczności ich magazynowania i składowania w odniesieniu do harmonogramu i budżetu.
4) koordynacja i organizacja montażu wyposażenia ruchomego w kontekście trwającej realizacji budowy siedziby MSN oraz planowanego otwarcia obiektu (procedur odbiorowych, pozwolenia na użytkowanie, rozruchu budynku itp.).
5) Wdrożenie i bieżące wsparcie pracownika na stanowisku Starszego specjalisty ds. techniczno-administracyjnych w Dziale Inwestycji.

Wymagania

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:
• wykształcenia wyższego inżynierskiego (budownictwo, architektura lub pokrewne),
• doświadczenia w procesie wyposażania dużych obiektów typu muzeum, hotel, szpital itp.,
• doświadczenia w procesie inwestycyjnym po stronie Inwestora,
• znajomości uwarunkowań prawnych koniecznych do przeprowadzenia zamówień publicznych - PZP, KPA, itp.,
• umiejętności harmonogramowania i organizacji pracy zespołów
• znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu biegłym,
• biegłości w pracy z pakietem MS Office, obsługi Autocad, Ms-Project, obsługi podstawowej grafiki pdf, obsługi dostępnych komunikatorów,
• umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych,
• komunikatywności, asertywności, samodzielności i dobrej organizacji pracy.

Oferujemy

• zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ok. 8000-10500 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
• dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego).

Warunki aplikowania

Jak aplikować?
CV prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DI/GS2/12/21
Na aplikacje czekamy do 19.01.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.