powrót
Stanowisko
GŁÓWNY SPECJALISTA DZIAŁU EKONOMICZNEGO
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

14.01 12.02

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
Opis stanowiska

Do zadań pracownika należeć będzie:
• przygotowanie i realizacja strategii finansowej Muzeum;
• przygotowanie założeń do budżetu Muzeum;
• udział w przygotowaniu planu finansowego Muzeum i jego poszczególnych komórek organizacyjnych oraz monitorowanie jego realizacji;
• koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum oraz weryfikowanie projektów planów tych komórek;
• kontrola realizacji planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum;
• sporządzenie analiz ekonomiczno-finansowych w Muzeum;
• współpraca przy analizach wykorzystania i alokacji środków będących w dyspozycji Muzeum;
• bieżąca kontrola środków na inwestycje będących w dyspozycji Muzeum;
• pozyskiwanie środków na realizacje działań statutowych i inwestycyjnych Muzeum;
• sporządzenie wniosków dla zadań Muzeum przewidzianych do ubiegania się o środki z zewnętrznych źródeł finansowania;
• organizowanie i wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów i nadzór nad jego realizacją;
• sporządzenie projektów wieloletnich programów i okresowych planów pracy dla Działu Ekonomicznego;
• realizacja zatwierdzonych przez Dyrektora Muzeum, wieloletnich programów i okresowych planów pracy Działu Ekonomicznego;
• sporządzanie projektów planów rzeczowych, finansowych i sprawozdań oraz wniosków finansowych w zakresie zadań Działu Ekonomicznego;
• sporządzenie projektów okresowych sprawozdań merytorycznych na temat realizacji zadań Działu Ekonomicznego.
• współpraca z osobą odpowiedzialną za zamówienia publiczne w zakresie prowadzenia rejestru zamówień oraz rozliczanie dokumentów księgowych w rejestrze zamówień.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub finansów;
• min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z finansami;
• sporządzanie analiz ekonomiczno – finansowych;
• przygotowywanie założeń do budżetu;
• przygotowywanie i realizacja założeń strategii finansowej;
• udział w przygotowaniu planu finansowego;
• bieżąca kontrola środków na inwestycje będących w dyspozycji Instytucji;
• udział przy sporządzaniu planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Instytucji;
• kontrola realizacji planów rzeczowo – finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Instytucji;
• znajomość narzędzia pakietu MS Office w szczególności Excel;
• dobra organizacja pracy, odporność na stres, jak również umiejętność budowania zespołów;
• kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość;
• etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
• doświadczenie w organizowaniu i wdrażaniu projektu elektronicznego obiegu dokumentów.

Mile widziane:

• doświadczenie w instytucjach kultury;
• pozyskiwanie środków na realizację zadań oraz umiejętność sporządzania wniosków do ubiegania się o środki z zewnętrznych źródeł finansowania;
• doświadczenie w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków krajowych i EU;
• znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

Oferujemy:
• umowę o pracę;
• możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji;
• pracę w rozwijającej się instytucji;
• pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 12 lutego 2022 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: STARSZY SPECJALISTA DZIAŁU WYSTAW

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.