powrót
Stanowisko
Główny specjalista ds. inwestycji
Umowa
etat
Wynagrodzenie

4000—5500 PLN brutto

Miasto
Bydgoszcz
Województwo
Kujawsko-pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

27.10 28.11

Opis stanowiska

- opracowywanie pod względem merytorycznym materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczących inwestycji, remontów, serwisów technicznych realizowanych,
- prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorem oraz zakończeniem inwestycji i remontów zgodnie z warunkami umów, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym,
- współpraca z projektantami, urzędami i odpowiednimi instytucjami w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,
- udział w weryfikacji i analiza dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji procesów inwestycyjnych i remontowych,
- udział w pracach komisji przetargowej,
- monitorowanie oraz rozliczanie finansowe inwestycji i remontów,
- dbanie o prawidłowość i kwalifikowalność rozliczanych wydatków inwestycyjnych,
- opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów oraz zmiany planów,
- sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
- udział w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji.

Wymagania

a. wymagane:
- wykształcenie wyższe: budownictwo, mechanika, automatyka lub pokrewne,
- min. 2- letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
- znajomość zasad projektowania i realizacji budżetu zadaniowego,
- wiedza z zakresu: budownictwa, rachunkowości, finansów, zamówień publicznych, administracji publicznej.

b. mile widziane:
- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

Oferujemy

- stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.000-5.500 zł brutto miesięcznie,
- dodatek za wieloletnią pracę,
- wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kompetencji zawodowych.

Warunki aplikowania

4. Zasady rekrutacji:

- Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.11.2021

- Forma nadsyłania zgłoszeń: mailowo na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl, w temacie: Główny/-a specjalista/-tka ds. inwestycji .

Ewentualnie, jeśli przesłanie drogą mailową jest niemożliwe, dostarczenie na adres: Starówka Office, ul. Długa 16, 85-034 Bydgoszcz.

-Wymagane dokumenty:
a. CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym

b. Podpisane oświadczenie:
Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

c. (opcjonalnie) Podpisane oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu na wskazany adres lub data stempla pocztowego. Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury w Bydgoszczy znajduję się pod linkiem:

https://parkkultury.bip.gov.pl/klauzule-informacyjne/klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy.html

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.