powrót
Stanowisko
Główny specjalista ds. finansowo-księgowych, kasjer
Umowa
etat
Miasto
Sopot
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

01.10 14.10

Słowa kluczowe
  • Księgowość
Opis stanowiska

obsługa finansowo - księgowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz
z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi, prowadzenie operacji kasowych, obsługa rachunków bankowych

Wymagania

1. co najmniej 5 letni staż pracy na stanowiskach finansowo - księgowych,
2. znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o VAT, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
3. umiejętność korzystania z przepisów prawa,
4. biegła obsługa komputera, umiejętność obsługi programów specjalistycznych finansowo – księgowych, płacowych i narzędziowych, znajomość programu Płatnik dokumentacji ubezpieczeniowej, znajomość obsługi programów bankowości elektronicznej,
5. dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach umowy o pracę,
możliwość zdobycia nowych doświadczeń.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty (list motywacyjny, CV/kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kserokopie dyplomów poświadczających zatrudnienie, kserokopie świadectw pracy) należy składać w biurze Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Plac Zdrojowy 2, 81 – 720 Sopot lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2021 r. z adnotacją: „Nabór na stanowisko Gł. specjalista ds. finansowo – księgowych, kasjer.
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.
O terminie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty. Dokumenty osób niezakwalifikowanych będzie można odebrać w siedzibie PGS. Dokumenty nieodebrane przechowywane będą przez okres lat dwóch, licząc od daty protokołu z przeprowadzonego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty te zostaną zniszczone.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.