powrót
Stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Umowa
etat
Wynagrodzenie

do -1 PLN netto

Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

27.12 26.01

Słowa kluczowe
  • Księgowość
Opis stanowiska

• wykonywanie obowiązków wynikających z art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,
• wykonywanie obowiązków wynikających z art. 54 ust 1 ustawy o finansach publicznych,
• zarządzanie operacyjne finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu,
• planowanie wydatkowania środków i przepływów gotówkowych zgodnie z zobowiązaniami finansowymi i prawnymi instytucji,
• nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i terminową realizacją umów,
• raportowanie stanu finansowego instytucji wg ustalonych procedur i określonych terminów,
• zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury,
• przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych instytucji zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych,
• przygotowanie projektów/planów/sprawozdań finansowych wymaganych przez organizatora,
• nadzorowanie pracy działu finansowego, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki,
• zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów UE,
• nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
• opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych,
• współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii finansowej działalności instytucji,
• współpraca ze wszystkim działami instytucji w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania finansowego poszczególnych przedsięwzięć,

Wymagania

• spełnia kryteria zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych,
• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
• ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
• bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania w praktyce prawa podatkowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustaw o działalności instytucji kultury, zarządzania finansowego, controllingu, przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych,
• posiadanie doświadczenia w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controllingiem, procedurą kontroli zarządczej,
• znajomość programu Optima,
• doskonała organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
• sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
• umiejętność pracy w zespole
• wysoka umiejętność budowania i utrzymania zespołu oraz zarządzania zespołem księgowym,
• odpowiedzialność, rzetelność i zdolność analitycznego myślenia,
• doskonałe umiejętności organizacyjne, umiejętność planowania i przewidywania oraz myślenia strategicznego,
• komunikatywność i wysoka kultura osobista, Pozytywne podejście do pracy i umiejętność budowania relacji w zespole opartych na wsparciu, motywacji i zaufaniu.
• motywacja do podejmowania wyzwań, szukania usprawnień i optymalnych rozwiązań.

Oferujemy

• pracę w rozwijającej się instytucji kultury z 44-letnią tradycją,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość bieżącego rozwoju zawodowego,
• pracę w przyjaznej atmosferze,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 26 STYCZNIA 2022 na adres email: kadry@teatrkto.pl
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Teatr KTO – Instytucją Kultury Miasta Krakowa, adres: ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków w celu realizacji procesów rekrutacji.”

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.