powrót
Stanowisko
Główny Inwentaryzator Zbiorów
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

26.04 16.05

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Fotografia
  • Muzeum
  • Sztuka
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:
 kontrola i nadzór nad realizacją obowiązujących w Muzeum zasad w zakresie:
a. inwentaryzacji i katalogowania zbiorów, w tym nad programem do ewidencji i zarządzania zbiorami
b. przechowywania i ruchu wewnętrznego zbiorów
c. użyczeń/wypożyczeń zbiorów z/do Muzeum
d. digitalizacji zbiorów
e. kwerend i udostępniania informacji o zbiorach
f. prezentacji zbiorów w Internecie
g. scontrum zbiorów
 określenie wytycznych w zakresie prowadzenia ksiąg inwentarzowych muzealiów i depozytów oraz innych form ewidencji zbiorów
 współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowania i konserwacji zbiorów, prowadzonych badań oraz działalności edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej Muzeum
 opracowanie wspólnie z Zastępcą Dyrektora ds. Kolekcji i Rozwoju, Zastępcą Dyrektora ds. Programowych i Głównym Konserwatorem, polityki utrzymania zbiorów Muzeum i rozwoju kolekcji
 opracowanie , wspólnie z Dyrektorem, Zastępcą Dyrektora ds. Kolekcji i Rozwoju i Zastępcą Dyrektora ds. Programowych polityki upowszechniania wiedzy o zasobach Muzeum, edukacji i rozwoju publiczności edycja i redakcja tekstów w języku polskim do publikacji drukowanych, elektronicznych, tekstów do wystaw i promocyjnych

Wymagania

Nasze wymagania niezbędne:
 wykształcenie wyższe specjalistyczne na kierunku humanistycznym
 min. 7 lat stażu pracy
 dorobek zawodowy w zakresie ustawowej działalności muzeum lub studia podyplomowe z tego zakresu
 znajomość problematyki udostępniania, rozpowszechniania i zarządzania zbiorami
 doświadczenie w pracy z wykorzystaniem programów do ewidencji i zarządzania zbiorami
 obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym - preferowane: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski
 umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległym pracownikom
 umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:
 doświadczenie w zarządzaniu w dziedzinie kultury i znajomości przepisów z zakresu muzealnictwa i działalności kulturalnej
 doświadczenie przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii i planów rozwoju Muzeum
 doświadczenie w pracy przy wystawach muzealnych
 rzetelność, skuteczność, umiejętności analityczne, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność

Oferujemy

Co oferujemy:
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
 możliwość rozwoju zawodowego

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

 CV* z numerem referencyjnym (nr ref. RGIZ/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Aplikacje prosimy składać pod adresem: Muzeum Warszawy, Dział Kadr
Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa

lub mailowo: kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji: 16.05.2021. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:
https://muzeumwarszawy.bip.gov.pl/do-pobrania/do-pobrania-dla-kandydatow-kandydatek.html

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.