powrót
Stanowisko
Główny/-a księgowy/-a
Umowa
etat
Wynagrodzenie

5500—7000 PLN brutto

Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

02.06 30.06

Słowa kluczowe
  • Księgowość
Opis stanowiska

1. Główny Księgowy,
2. wymiar etatu: 1 etat,
3. umowa o pracę,
4. planowane zatrudnienie od 01.08.2021r.

1. Prowadzenie rachunkowości Centrum Kultury „Zamek” zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
3. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania.
4. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznawanej przez Organizatora.
5. Przygotowywanie projektów budżetu Centrum Kultury „Zamek” oraz harmonogramu wydatków.
6. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.
7. Opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucji kultury.
8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji.
9. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
10. Zapewnienie terminowego ściągania należności.
11. Nadzór nad naliczaniem wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowym ich przekazywaniem.
12. Nadzór nad sporządzaniem, rozliczaniem i przesyłaniem drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.
13. Nadzorowanie realizacji umów cywilnoprawnych i ich obsługi księgowej.
14. Nadzorowanie przygotowywania i rozliczenia inwentaryzacji.
15. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo- księgowych.
16. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego księgowego.

Wymagania

Kandydat musi wykazać znajomość prawa w zakresie:
• Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
• Ustawy o finansach publicznych.
• Ustawy o rachunkowości.
• Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
• Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: od osób prawnych.
• Ustawy VAT.
• Ustawy o zamówieniach publicznych.
• Kodeks Pracy.
III. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1. Doświadczenie w pracy, co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego w jednostce samorządu terytorialnego, jednostce sektora finansów publicznych, w szczególności w instytucji kultury.
2. Umiejętność korzystania z pakietu MS OFFICE, PUE platforma ZUS, PŁATNIK, bankowość internetowa, mile widziana znajomość programu PROBIT.
3. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.

Oferujemy

• Pracę w ciekawej, dynamicznej instytucji kultury.
• Możliwość zdobycia nowych doświadczeń.
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysłać na e-mail: place@zamek.wroclaw.pl z tematem: „Nabór na stanowisko pracy Główny Księgowy”

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.