powrót
Stanowisko
ekspedytor poczty
Umowa
etat
Wynagrodzenie

3600—3700 PLN brutto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

29.03 09.04

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Obsługa techniczna
Opis stanowiska

1. Przyjmowanie korespondencji tradycyjnej (papierowej) od operatorów pocztowych oraz osób prywatnych składających dokumenty na dziennik podawczy NDAP.
2. Przyjmowanie korespondencji papierowej od pracowników NDAP w celu przygotowanie jej do ekspedycji.
3. Kontrola wstępna korespondencji tradycyjnej pod kątem prawidłowości danych adresatów i nadawców, właściwości (kompletności) oznaczeń i opakowań.
4. Kontrolowanie ilości wpływającej w systemie ePUAP oraz poprzez e-mail dokumentacji elektronicznej wraz z weryfikowaniem źródła a w przypadku określonej korespondencji również weryfikowanie poprzez wykorzystanie dostępnych narzędzi informatycznych poprawności złożonych podpisów cyfrowych.
5. Wprowadzanie niezbędnej ilości danych elektronicznych do baz danych obsługiwanych przez NDAP (w szczególności EZD) oraz dokonywanie wstępnego rozdziału korespondencji elektronicznej na adresatów.
6. Aktualizowanie baz danych niezbędnych do obsługi korespondencji wchodzącej
i wychodzącej o dane klientów przesyłających korespondencję, w sposób zapewniający eliminację powtórzeń i błędów.
7. Wprowadzanie danych niezbędnych dla identyfikacji pozycji w składzie
i chronologiczne (narastająco) składowanie dokumentacji papierowej.
8. Oznakowanie dokumentacji przeznaczonej do składowania
9. Obsługa i rejestrowanie każdego wypożyczenia i/lub wycofania dokumentu ze składu chronologicznego.

Wymagania

1. Wykształcenie minimum średnie.
2. Doświadczenie w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych lub biurowych – minimum 1 rok.
3. Znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych.
4. Bardzo dobra organizacja pracy.
5. Wysoka kultura osobista.
6. Łatwość nawiązywania kontaktów.

Oferujemy

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym m.in. dofinansowanie wypoczynku,
- pakiet sportowy, bilety do kina,
- możliwość dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego na korzystnych warunkach,
- ruchomy czas pracy,
- wiatę dla rowerów,
- pokoje socjalne z pełnym wyposażeniem.
- możliwość rozwoju (szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji)

Warunki aplikowania

on-line na adres e-mail: ikoscielniak@archiwa.gov.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.