powrót
Stanowisko
Edukator muzealny
Umowa
etat
Miasto
Stalowa Wola
Województwo
Podkarpackie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

12.01 25.01

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zadania wykonywane na w/w stanowisku:
Opracowywanie ofert edukacyjnych do wystaw stałych i czasowych oraz wydarzeń okazjonalnych, opracowywanie pomocy dydaktycznych.
Organizacja Działu Edukacji.
Kreowanie i realizacja oferty edukacyjnej.
Prowadzenie kalendarza zajęć edukacyjnych.
Organizowanie zajęć i projektów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych i społecznych – szczególnie dla przedszkoli, uczniów, seniorów, rodzin i osób z niepełnosprawnościami.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych – lekcji muzealnych, warsztatów, oprowadzania po wystawach.
Współpraca z instytucjami edukacyjnymi, placówkami oświatowymi, uczelniami i szkołami.
Włączanie się w działalność popularyzatorską i promocyjną Muzeum.
Współpraca z działami merytorycznymi i technicznymi Muzeum.

Wymagania

Wymagania:
Ukończone studia wyższe o profilu humanistycznym, preferowane kierunki ze specjalnością edukacyjną – historia, sztuka, kulturoznawstwo i pokrewne.
Doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych i społecznych w instytucjach kultury lub szkole.
Znajomość historii Centralnego Okręgu Przemysłowego, regionu nadsańskiego oraz ogólna wiedza historyczna, o sztuce, kulturze etc., umiejętność interpretacji tychże.
Znajomość zasad dydaktyki i metodyki.
Zdolności manualne.
Otwartość i łatwość nawiązywania kontaktu.
Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji.
Odpowiedzialność i zaangażowanie.
Dobra organizacja pracy.
Kreatywność i pomysłowość.
Etyka zawodowa i profesjonalizm.
Dyspozycyjność.
Obsługa urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office oraz podstawowych nowych mediów i narzędzi do komunikacji online.

Oferujemy

Oferujemy
• wymiar czasu pracy: pełny etat
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty
• C.V.,
• list motywacyjny,
• kopia dyplomu,
• certyfikaty, opinie, rekomendacje,
• ew. kopie świadectw pracy.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: rpac@muzeum.stalowawola.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.muzeum.stalowawola.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.